Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Autor: Michaela Votíková
Vloženo: 07. 02.2011
Otevřeno: 5939x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Biologie
Výživa rostlin a vodní režim
  • Výživa - Autotrofie (fototrofní, chemotrofní), Heterotrofie (syprofytismus, parazitismus), Mixotrofie (poloparazitismus, masožravé rostliny), Symbióza (hlízkové bakterie, mykorrhiza, lišejníky)
  • Vodní režim - Příjem vody (difúze, osmóza, hydratace), Vedení vody, Výdej vody

Způsoby výživy:

1) AUTOTROFIE:

- schopnost anorganických sloučenin za přispění energie syntetizovat sloučeniny složitější (organické)

- záleží,jaký druh energie využívají

- zdrojem uhlíku je oxid uhličitý

-> naprostá většina rostlin

a) autotrofně-fototrofní = rostlina umí fotosyntézu-nejvíce rostlin

b) autotrofně-chemotrofní = rostlina fotosyntézu neumí-> P, S, Fe

- oxidují např. síru na síran

- tyto rostliny získávají energii chemosyntézou

2) HETEROTROFIE:

- zdrojem uhlíku jsou organické látky,které rostliny přijímají hotové

- nedovedou si syntetizovat složité organické látky = zisk potravou

- jsou to nezelené rostliny a nezelené části rostlin

a) saprofytismus

- saprofyt-živí se odumřelými zbytky rostlin a živočichů (spíše bakterie,sinice,..)

- organické látky se získávají z odumřelých rostlin a živočichů

- hlavní funkce = rozkladači!

b) úplný parazitismus

- život na úkor nějakého živého hostitele

- haustoria zapouští do lýkové části cévních svazků hostitelské rostliny - teče zde asimilační proud nezelené rostliny

- berou si hotové asimiláty z asimilačního proudu (hlavně u podbílku,orchideí,kokotice)

3) MIXOTROFIE:

- kombinace heterotrofie a autotrofie

a) poloparazitismus

- např. jmelí

- zapouští haustoria do dřevních částí cévních svazků,kde teče transpirační proud(voda a minerální látky)

- složité organické látky se vytvoří fotosyntézou a z rostliny se bere voda a minerální látky

b) masožravé rostliny

- chybí jim dusík-mají lapací orgány a díky nim dusík získávají

- jsou v místech s malým obsahem dusíku

- mají kalichy s kapalinou,lapací chloupky-na hmyz,který obsahuje hodně bílkovin

4) SYMBIÓZA:

- vzájemné soužití dvou živých organismů,oba organismy z toho mají prospěch

a) hlízkové bakterie

- symbióza N

- bobovité rostliny(jetel, vojtěška, akát) – váží atmosférický dusík

- bakterie jim dodává dusík a bere si hotové asimiláty

b) mykorrhiza

- soužití kořenů vyšších rostlin s houbou

- houba má velkou sací sílu-saje vodu a minerální látky a dává e rostlině, a od rostliny si z kořenů bere asimiláty

c) lišejníky

- směsný organismus

- soužití autotrofních řas nebo sinic s heterotrofnímu houbami

- obrovská sací síla:

- houba váže vodu a dává jí sinici,bere si od ní asimiláty a sinice si zase bere od houby vodu a min. látky

 

Vodní režim:

- voda je nezbytná pro život rostliny -> rozpouštědlo

-> příjem živin

-> zdroj vodíku a kyslíku

-> tepelná regulace

- příjem , výdej ,vedení vody = VODNÍ REŽIM

- příjem vody - přes kořeny

- výdej vody - přes listy-průduchy,vodní skuliny

- vedení vody - přes cévní svazky

- význam vody pro rostlinu:

- voda je nejvýznamnější rozpouštědlo -> příjem látek ve vodě rozpustných - voda dovede do rostliny dostat látky v ní rozpuštěné

- transportní funkce – transport látek - transpirační a asimilační proud

- voda jako chemická sloučenina - řada metabolických procesů

- voda je zdrojem vodíku - autotrofní rostliny - syntéza glukózy

- výroba energie-katabolická reakce

anabolismus = fotosyntéza

katabolismus = oxidace(dýchání)-kyslík z vody

- prostorové uspořádání molekul

- termoregulace

- regulace tepla

- ochrana transpirací

- pokud je horko-výpar vody = transpirace v podobě páry-ochrana před okolím obsah vody

- rostlinné tělo obsahuje průměrně 80% vody a přibližně 20% sušiny anorganické minerální látky organické látky

- obilí např. obsahuje pouze 14% vody

- ovlivněno stádiem rostlin,vývojovým stupněm,dobou sklizně,stářím rostliny,částí rostliny rozmnožení rostin

- u výtrusnatých rostlin-mechorosty,kapraďorosty-vznik výtrusů je podmíněn vodou

PŘÍJEM VODY

a) difúzí

- snaha o vyrovnání koncentrací mezi 2 roztoky

- koncentrovanější roztok proudí do roztoku s nižší koncentrací

- roztoky od sebe nejsou nijak odděleny

- koncentrační spád-rozpouštědlo(voda) včetně látky proudí do méně koncentrované látky

- pouze na úrovni buněčné stěny-zcela propustná

b) osmózou

- na základě polopropustnosti cytoplazmatické membrány

- z místa nižší koncentrace do místa vyšší koncentrace

- osmotické jevy-týkají se i člověka

- vychází z toho, jaká je koncentrace uvnitř a venku buňky

- shodná koncentrace uvnitř i venku buňky - izotomické prostředí

- koncentrace v plazmě uvnitř buňky je menší než koncentrace vnějšku

- hypertonické prostředí

- voda odchází z místa nižší koncentrace do místa vyšší koncentrace (např. máslo a sůl – voda se začne z másla vypařovat -> kapičky na másle)

- patří sem - PLAZMOLÝZA

- cytoplazmatická membrána praskne

- odsáním vody obsah buňky se skládá dovnitř

- např. příprava okurkového salátu-vytvoříme hypertonické prostředí

- vodu odsáváme tak dlouho,dokud se koncentrace nevyrovnají z místa nižší koncentrace do místa s vyšší koncentrací-hypotonické prostředí

- z vnějšího do vnitřního prostředí

- patří sem - TURBOR

- sílou koncentrací praskne,obsah vyteče ven

- např. šiška - fyzikální pohyb - přidá se voda -> šiška se uzavře, odebere se voda -> šiška se otevře (např., když jí dáme domů na topení)

c) hydratací (bobtnání)

- schopnost organických sloučenin vázat na sebe vodu (celulósa,pektiny->polysacharidy)

- příjem vody probíhá většinou na základě osmózy - koncentrace buněk je větší než koncentrace okolí – nasávána voda (hydatomické prostředí)

- příjem:

AKTIVNÍ

- pro rostlinu nedostačující a pomalý

- probíhá to přes cytoplazmatickou membránu

- poměrně velká spotřeba energie(difúze,osmóza) -> voda květině nestačí

PASIVNÍ

- bez spotřeby energie

- je umožněn transpiračním sáním(jsou tedy potřebné listy-z kořenů vedou vodu)

- rychlý proces

- získává se takto 95% vody

- je to rychlé,ale není u toho zapotřebí žádná energie(pouze fyzikální procesy - adheze,koheze,výpar)

- příjem vody probíhá:

- kořenovými vlásky,vlášením - velký povrch

- vzdušnými kořeny ze vzdušné vlhkosti

- příjem vody ovlivňuje:

- teplota půdy, vlhkost půdy, intenzita transpirace, velikost půdních částic, koncentrace půdních roztoků

-voda se přijímá klidně i z 10 cm pod zemí-tam sahají kořeny

 

VEDENÍ VODY

- difúze a osmóza nestačí velké spotřebě - nutnost vodivých pletiv = cévní svazky

- cévní svazek = tenké trubičky

- průměr menší než 0,5 mm - kapiláry (vedou proud nahoru - od kořenů k listům, plodům - proti gravitaci) - tzn. transpirační proud

- adheze, koheze - vychází z přilnavosti

- vedení vody způsobuje:

-kořenový vztlak - vytlačování vody vzhůru po jejím příjmu kořeny

- transpirační sání - na místo vody vydané transpirací

- kapiláry

- adheze - přilnavost ke stěnám cév

- koheze - soudržnost vodního sloupce

- také intenzita fotosyntézy

- ovlivnění vedení vody:

- teplota (půdy,vzduchu)

- větší příjem vody

VÝDEJ VODY

- jako vodní pára

- transpirace - průduchová

- kutikulární - jen asi 1%

- 1 ha lesa uvolní transpirací3,6 mil. litrů vody za celé léto,jeden dospělý dub potom 570 litrů vody denně

- v kapalném stavu

-gutace - způsobena kořenovým vztlakem

- i s minerálnímu látkami (vlhkost vzduchu)

- výdej vody ovlivňuje:

- obsah vody v rostlině, stav listů, průduchů, intenzita světla, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt