Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 10.00 / 10 (1 hlas)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 24. 05.2011
Otevřeno: 24714x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Jakub Arbes - Newtonův mozek

Detailní rozbor romaneta Newtonův mozek představitele májovců Jakuba Arbese, vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

Charakteristika doby

 • vydáno 1877
 • v české společnosti končí romantismus a národní obrození, autoři se zaměřují spíše na současný svět se všemi jeho krásami i problémy

 • doba po revolučním roce 1848, kdy bylo poraženo revoluční hnutí po celé Evropě (u nás generálem Windiskretzem), ministrem vnitra se stal Alexander Bach → Bachovský absolutismus, posílil tajnou policii → nedůvěra mezi lidmi

 • Májovci jako první ocenili Máj Karla Hynka Máchy jako vynikající moderní dílo

 

  1. Obecný charakter literatury – témata autorů

   • 2. polovina 19. století (- i ruchovci a lumírovci) - témata

    • realismus a idealismus (Neruda a Hálek) – satirická díla (Havlíčkovy básně)

    • typické postavy, pro autory známá prostředí

    • společenské problémy (Hálek), sociální problematika (Arbes)

    • idylický život na venkově (Němcová – Babička)

    • ideální láska (Vrchlický) a příroda (Hálek)

    • národní historie (Zeyer) nebo fantazie (- záhady Arbes)

    • romány, veršované eposy

    • tvorba pro děti (Sládek) a mládež (Krásnohorská)

    • alegorie (Čechova politická lyrika)

    • almanachy (Máj, Ruch), časopisy

    • poprvé se u májovců objevuje téma dělníků (Neruda, Arbes)

 1. Kniha – Newtonův mozek

  1. Literární směr/sloh dané knihy

   • 1858: almanach Máj → Májovci, další svazky v letech 1959, 60, 62

   • v polovině 60. let se sdružení rozpadá, protože se rozpadá jejich společný program a jednotlivé osobnosti se diferencují

   • je to hnutí mladé generace

   • ze starších: K. J. Erben, B. Němcová, K. Sabina, J. V. Frič

   • z mladých: J. Neruda (+ próza), V. Hálek (+ drama), K. Světlá, A. Heyduk, J. Arbes (+ sci-fi)

   • vesměs básníci, jen Světlá vyloženě prozaička

   • znaky tvorby:

    • snaží se prolomit mrtvé období

    • dávají najevo nespokojenost s politickým a kulturním životem

    • prosazují demokratické ideály

    • důraz na pravdivost

    • snaží se prosadit, kladou důraz na světovost literatury – nesnaží se napodobovat, ale chtějí využít pokrokových tendencí Evropy ke svojí práci, tvorbu

    • obviňováni z kosmopolitismu (- nápodoba vzorů) – neprávem

    • používají nová témata (- žena ve společnosti, sociálně slabí...)

    • zobrazují současnou soudobou společnost – ne historii, ale současnost

    • odmítají folklor, vedle trocheje uplatňují jamb

    • písňová lyrika, jednoduché strofy – čtyřverší, výstavba založena na paralelismu a anafoře, náročnější verše → romance

    • žánry:

     • romance, balada, povídka, novela, drama, občas román, básnická sbírka

   • vliv Karla Hynka Máchy:

    • stejné pocity jako u Máchy – rozpory mezi ideály (- zrušení cenzury, státní rovnoprávnost, zrušení germanizace, autonomní samospráva, občanská práva) a skutečností

    • rozervanost, kterou neřeší individuálně, ale v širším kontextu národním i světovém → skepse, pesimismus

  2. Literární druh

   • epika

  3. Literární žánr

   • romaneto

    • malý román, na začátku záhada, která se na konci rozumově vysvětlí

  4. Témata a motivy

   • cestování v čase

   • názor, že člověk se morálně vyvíjí v lepšího tvora

   • námět souvisí se sebevědomím člověka dané doby daným prudkým rozvojem vědy a techniky (zde lékařství)

    • hrdina si voperuje Newtonův mozek a díky němu je schopen cestovat časem

    • tímto se tato povídka řadí někdy i ke sci-fi

  5. Kompozice, čas a prostor, vypravěč

   • dílo rozděleno do kapitol, které na sebe chronologicky navazují

   • krátký rozsah díla

   • na konci nečekaná pointa – hrdina se probudí

   • děj se odehrává v roce 1866, kdy byla bitva u Hradce Králové, hrdinovi odsekli temeno hlavy, takže mohl svůj mozek nahradit mozkem Newtona, odehrává se v Praze

   • vypravěčem je hlavní hrdina, ich-forma

  6. Postavy a děj

   • hlavní hrdina – vypravěč, přítel, přátelé

  7. Jazykový rozbor – slovní zásoba

  8. Hlavní myšlenka

   • cestování v čase a zdokonalování společnosti a morálních vlastností člověka

   • hlavní hrdina díky cestování v čase zjistil, že dějiny lidstva jsou dějinami válek → protiválečné dílo

  9. Zajímavosti

   • nebyl jediný, kdo použil toto téma (Wells, Twain)

   • vypravěč svého přítele nikdy nepojmenuje, říká mu prostě přítel

   • podobná témata: H. G. Wells - „Stroj času“, M. Twain - „Yenkee na dvoře krále Artuše“ - také o cestování v čase

 2. Autor – Jakub Arbes

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • narozen 12. 6. 1840 ve Smíchově (dnešní Praha) v rodině ševcovského mistra, zemřel 8. 4. 1914

   • český spisovatel, význačný novinář, tvůrce romaneta, satirik, divadelní kritik a kulturní historik

   • žák Jana Nerudy, Neruda byl jeho vzor, později přítel

   • studia polytechniky přerušil kvůli žurnalistice → přesto se snažil uplatnit ve vědecké práci

   • 1868: odpovědný redaktor Národních listů, 1873 odsouzen na 13 měsíců do vězení → literární činnost, umělecký úspěch – romaneto Svatý Xaverius

   • 1877: propuštěn z Národních listů → volný literát až do smrti, 1876-79 dramaturg Prozatimního divadla, 1880-81 s M. Alešem vydává satirický časopis Šotek

   • ke konci života problémy se slepotou

   • věnoval se próza, témata soudobé Prahy, uplatňoval autobiografické zážitky, často používal ich-formu, uchvátily ho povídky E. A. Poea – inspirace

    • nepravděpodobná situace vždy na konci vysvětlena logicky, vymožeností soudobé vědy

  2. Další autorova tvorba

   • Romaneta

    • „Svatý Xaverius“

     • 1873, vypráví o světcově obraze v malostranském kostele, spojeném s legendou o tajemství malířovy poslední vůle. Mladý Xaverius hledá tajnou mapu, kde je vyznačena cesta k pokladu. Tato mapa je skryta v obraze svatého Xaveria. Na určeném místě začne Xaverius kopat, najde však jen pár zajímavých kamenů. Jeho snaha končí požárem a zjevením svatého Xaveria. Tento příběh vypráví vypravěč, opoziční žurnalista. Po letech se znovu s Xaveriem setkává ve vídeňském vězení. Tam byl Xaverius nespravedlivě uvězněn za krádež v kostele. Než mu vypravěč stačil pomoci, Xaverius zemřel. V tomto romanetu je sloučen napínavý děj s reálnou chudobou na Malé Straně a na Smíchově.

    • „Ďábel na skřipci“

     • 1866, autor se zde zamýšlí nad filozofickými otázkami

    • „Šílený Job“

     • 1879, v tomto díle se objevuje motiv "kandidátů existence". tj. nadaných jedinců ze sociálně slabších vrstev, kteří pro nepřízeň společenských poměrů nemohou uplatnit své schopnosti.

    • „Sivooký démon“, „Ukřižovaná“ „Advokát chuďasů“, „Dva barikádníci“, „Idyly utrpení a bídy“, „Lotr Gólo“, „Ethiopská lilie“

   • sociální romány

    • postavy: kandidáti existence

     • lidé z chudých rodin, kteří ač nadaní nemohou své nadání využít kvůli postavení

     • nežijí naplno, jen existují (kvůli chudobě)

    • „Moderní upíři“

     • 1879, dílo obsahuje rozsáhlé monology postav, ve kterých vyjadřují své názory na zlepšení stavu společnosti

    • „Kandidáti existence“

     • 1878, román o dvou mladých idealistech, kteří chtějí v praxi uskutečnit myšlenky utopického socialismu. Když se však jeden z nich stane majitelem továrny, zvítězí v něm kapitalista.

    • „Štrajchpudlíci“

     • 1883, nová verze Epikurejců zachycuje poměry dělnictva před rokem 1848 a opět uvádí na scénu postavu sociálního reformátora. Dílo se však stalo pouhým torzem.

    • „Anděl míru“, „Aligátor“, „Mesiáš“, „Epikurejci“

 3. Další směry, umění a představitelé – viz Povídky malostranské

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt