Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 10.00 / 10 (3 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 24. 05.2011
Otevřeno: 29679x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Sofokles - Antigona

Detailní rozbor díla Antigona jednoho z vůbec prvních dramatiků z antického Řecka Sofokla. Vhodné pro ústní část státní maturity z českého jazyka.

Rozdělení literatury a souvislosti

 • řecká literatura
  • období prehistorické – 12. – 9. století pk.
  • období archaické – 8. – 6. století pk.

  • doba tzv. Peloponeské války (Athény a spřízněná města X Sparta a spřízněná města) → celé Řecko oslabeno → dobyto A. Makedonským

  • období attické (klasické) – 5. – 4. století pk.

  • období helenistické – 3. – 1. století pk.
  • souvislosti:
   • mnohobožství – polyteismus
   • rozvoj filozofie, mytologie a umění

   • kalokagathie – soulad sil tělesných i duševních (rozvoj člověka)

 • římská literatura
 • kulturně přejímají hodnoty řecké
 • díky Římanům se řecká kultura rozšiřuje po celém světě

 • dramatické období – hrají se spíše komedie

 • próza, poezie

 • vrcholné období – 1. století před Kristem vrchol literatury
 1. Kniha - Antigona

  1. Literární směr/sloh dané knihy

   • období klasické řecké literatury (5. - 4. století pnl)

    • základy athénské demokracie (soud), vrchol řeckého dramatu, vznik městských států

    • městské Dionýsie (kult boha Dionýsa, který se do Řecka dostává z Blízkého východu 1300pl)

    • první dramatik – Thespis – 6.století pnl

    • vytváří zárodky prvního dramatu - k improvizovanému ději

    • k dithyrambu přidává prolog a verše, které deklamuje herec - tento herec pak vede rozhovor s vůdcem sboru

    • dithyramb - vyvinulo se z něj drama

    • řecká rituální kultovní píseň, zpívaná sborem poctě bohu, základem je improvizovaný příběh

    • divadelní hry - veršované

    • žánry dramatu – komedie, tragédie (kozlí píseň), činohra, veselohra, fraška, revue, muzikál, absurdní drama, satirské drama - parodie na tragédii,

    • na začátku drama: prolog, na konci: epilog

    • části dramatu - scéna, jednání,výstup

    • důležitá role: osud - je nám daný, neměnný, připomíná se pomocí věšteb,snů, ...

  2. Literární druh

   • drama

  3. Literární žánr

   • tragédie

    • řecká tragédie vychází z oslav boha Dionýsia, bůh nevázaného veselí a vína, doprovázený satiry (kozlové) a nymfami → to se přeneslo do divadla → chór převlečený za kozly posouvá svým zpěvem děj dopředu

  4. Témata a motivy

   • Antigona chce pohřbít svého bratra, i přes to, že jí hrozí trest smrti

   • předurčení osudem

    • vychází z Homérových příběhů, kdy Agamemnon, velitel řeckého vojska, obětuje svoji dceru Ifigenii kvůli dobrému větru, jeho žena mu to není schopna odpustit a když se Agamemnon vrátí po 10 letech z války, zavraždí ho

     1. Kompozice, čas a prostor, děj

      • děj se odehrává před královským palácem v Thébách za vlády Kreóna

      • expozice: v Athénách se navzájem zavraždí dva bratři

      • kolize: Kreon tvrdí, že první z Antigoniných bratrů byl hrdina a zaslouží pohřeb se všemi poctami zatím co druhý nikoli - to se nelíbí Antigoně, která chce aby oba bratři byli pohřbeni

      • krize: Antigona neuposlechne králův rozkaz a bratra pohřbí - Kreon ji nechá uvěznit v jeskyni, kde spáchá sebevraždu

      • peripetie: Problém je, že Antigona byla snoubenkou Haimona. Haimon se ji pokouší zachránit. Ale když přijde do jeskyně a vidí mrtvé tělo tak se probodne. Tento čin vidí i sám král Kreon. Velice zarmoucen se vrací do svého paláce, kde vše oznámí své ženě. Ta se odejde pomodlit a také se probodne.

      • katastrofa: Král si nenechal poradit ani od věštce ani od části sboru a doplácí na to smrtí všech svých blízkých, kteří umírají za jeho zločiny

      • sbor je takovým vypravěčem, posouvá děj dopředu a je i rádcem krále, ale je nejednotný

     2. Postavy

      • hlavní postavy

       • Antigona

        • milující, velmi odvážná, stojí si za svým rozhodnutím a nenechává se přemluvit

        • nevzdává se a nebojí se překážek, je si vědoma odpovědnosti za své činy

       • Isméne - sestra Antigony

        • snaží se setru od činu odpoutat, velmi setru milovala, bez setry nechtěla žít, stála při ní

       • král Kreón

        • velmi krutý, nemilosrdný, nechápal city svého syna, nebral na nikoho ohledy

        • neuvědomoval si následky svých činů

        • vývoj postavy: Na začátku se považuje za svrchovaného vládce, proti jehož příkazům nezmůžou nic ani bohové. Po smrti jeho nejdražších mu ale dochází, že on je pouhá figurka a každé povyšování se nad bohy ho přijde velmi draho.

       • Haimón - snoubenec Antigony, syn Kreóna

        • nebral vážně otcovy rozkazy

        • miloval Antigonu tak silně, že bez ní nedokázal žít

      • další postavy:

       • Eurydíké - žena Kreónova, hlídači, strážci, Teiresiás – věštec, první posel, druhý posel

       • Polyneikus, Eteokles - mrtví bratři Antigony

     3. Hlavní myšlenka

      • co je vyšší pro člověka, zákon daný bohy (- morálka), nebo zákon daný panovníkem?

       • A nepřipouštím,že by zákon ten či ten, vydaný tebou,člověkem,směl platit víc, než napsaný a nevývratný věčný řád. Jen to jsou totiž pro mě platné zákony, a ty se nezrodily včera nebo dnes, jsou z hlubin času, do nichž nikdo nedozří“ - nadčasovost

     4. Zajímavosti

      • řečtí bohové

       • Zeus – vládce všech bohů, Hera – Diova žena, strážkyně domovů, Poseidon – moře

       • Afrodita – láska, Hefaistos – manžel Aforidty, syn Diův, Hádes – podsvětí, Áres – války

       • Athéna – moudrost , Apollon – Slunce, Artemis – lov , Hermes – posel bohů

      • současná literatura o této době

       • Mary Renaultová – kniha „Appolonova maska“

 1. Autor - Sofokles

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • pocházel z bohatých poměrů, Periklův přítel. Na jevišti se objevil poprvé roku 470 před n.l. Původně vystupoval sám jako herec - pro slabý hlas ale musel jeviště opustit. V roce 468 před n.l. porazil Aischyla v soutěži dramatiků. Jako dramatik byl velmi úspěšný; jeho dramatické dílo obsahovalo asi 120 her, zachovalo se však pouze 7 kompletních tragédií (Aiás, Antigona, Oidipús král, Élektra, Tráchíňanky, Filoktétes a Oidipús na Kolóně) a satyrské drama Slídiči.

   • nepsal tradiční dějové svázané trilogie, ale jednotlivá dramata → zdramatizování děje

   • morální volba postavy

   • zavádí třetího herce na scénu a také zavádí malované dekorace

   • jeho hry - větší napětí, zápletka konflikt, „bůh ze stroje” - vyřešení konfliktu - deus ex machina

   • jeho tvorba je plna přesvědčení o nepřekročitelnosti odvěkých zákonů: ti, kteří se chtěli vyhnout osudu, jsou potrestáni a s nimi i celé jejich rodiny

  2. Další autorova tvorba

   • napsal 123 děl, z toho se ovšem dochovalo jen 7 tragédií

   • Oidipus”

    • věštba - zabije svého otce a ožení se se svou vlastní matkou

    • stane se → Oidipus se oslepí a synové Eteoklés s Polyneikem ho pošlou do vyhnanství

     • Aiás“, „Élektra“, „Tráchíňanky“, „Filoktétes“ a „Oidipús na Kolóně“

      • satirské drama Slídiči

 1. Další představitelé a vývoj v daném období

  1. Další představitelé

   • řecká literatura

    • archaické období: poezie – lyrika

     • Hésoidos – báseň „Práce a dni“

     • Sapfó – dochovaná sbírka „Písně z Lesbu“

     • Anakreón - termín Anakreontská poezie – o ženách, víně a zpěvu

     • používala se v době Národního obrození

     • Pindaros – sborová lyrika pro přednes

     • Ezop - cca 400 bajek

     • bajka = žánr na rozhraní lyriky, epiky i dramatu

    • archaické období: poezie – epika

     • Homér (8. - 7. století pnl)

     • podle tradice slepý (lidé věřili, že slepci mají věštecké schopnosti) - byl AED

     • Té nejkrásnější“

     • Ilias“ - Íliou = Trója, válečný epos, delší než Odysseia

     • zachycuje posledních 51 dní Trojské války

     • dochází k idealizaci bohů a lidí, bohové mají lidské vlastnosti, ale nelze se proti nim vzepřít, úloha osudovosti (daný osud)

     • Odysseia“ - počátek 7.století pnl, obsahuje 12 000 veršů

     • zaznamenává posledních 41 dnů Odysseova putování

     • komplikovanější děj, zábavnější, více dialogů, člověk je podřízen bohům

     • inspirace: J. Marek - „Můj strýc Odysseus”, C. Monteverdi - „Odysseův návrat do vlasti”, J. Joyce - „Odysseus”

    • attické období – dramatici

     • Aischylos (500 pnl)

      • zavádí druhého herce na scénu

       • dochováno 7 her - všechny těží z mytologie - jakmile lidé překročí jisté normy dostanou trest bohy, v jeho hrách se objevuje rozdvojenost – př. Orestés – autor ospravedlňuje jeho čin (zabil svou matku) a na druhou stranu ho pokládá za vraha

       • Peršané”, „Upoutaný Prométheus”

       • Euripides

       • 18 tragédií, stejný princip jako Sofoklés, psychologická analýza postav, zejména žen

       • vášeň, emoce - pohlcují celou postavu, zlidštění mytologických postav

       • Ifigénie v Tauridě“, „Ifigénie v Aulidě“, „Hyppolytos“

       • Médea” - dcera krále Aiéta, místo: Kolchida

       • plavci Argonauti, v čele Iáson - Médea mu pomohla získat zlaté rouno, byla zamilovaná

       • Médea zavraždila svého bratra a otce => zrádkyně vlasti

       • po 10-ti letech Iáson Médeu opustil => její pomsta: zabije jejich 2 syny

       • Aristofanes - „Mír“, „Vosy“, „Jezdci“

       • attické období – próza

        • řečnická

         • Isokrates, Démosthenes – bojovné řeči

        • dějepisecká

         • Héreaotos - „otec historie“, 479 pnl

         • dílo „Historie“ - dějiny řecko-perského světa od dob mýtických

         • 1. zpracování dějin světa

         • Thukydidés - „otec vědeckého dějepisu”, historiografie - vědecký dějepis, objektivnost

         • Dějiny Peloponéské války” - vrchol historiografické literatury

        • filosofická

         • Platon – filozof, žák Sokrata, vlastní filozofická škola, jeho žákem byl Aristoteles

         • idealistická filozofie, „Ústava“, „Zákony“

         • Aristoteles - vlastní škola, učitel Alexandra Makedonského,

         • kritizuje Platonův idealistický systém, „Rétorika“

         • Poetika”

         • 1) vysvětlení všech řeckých tragédií

         • 2) zásada 3 jednot v dramatu - místa, času a děje → na jednom místě, průběh 24 hodin, jedna hlavní linie

         • 3) zaznamenává kompoziční výstavbu dramatu

         • Expozice - seznámení,úvod

         • Kolize - rozvíjení děje,lepší poznání postav

         • Krize - konflikt

         • Peripetie - nevyhnutelný konflikt

         • Katastrofa - vyřešení

         • s poetikou souvisí dílo Umberta Eca (2.pol.20.stol) - „Jméno růže” - reaguje na 1.část v poetice, která se jmenuje o smíchu - smích ve středověku,věc velmi nebezpečná

       • římská literatura

        • drama – hrají se spíše komedie

         • Plautus - fraškovité, vtipné, komické hry ze života

          • Aulularia“ – (komedie o hrnci) – hlavní postava – Euklido, peníze jsou smyslem života → reaguje Moliére – Lakomec (hlavní postava Harpagon)

          • Pseudolus” – o otrokovi, „ Chlubný voják”

         • Terencius - bere náměty z vyšších vrstev, „Kleštěnec“ - komedie

         • Seneca – píše tragédie, navazuje na něj francouzské i španělské drama, dochovaná díla

        • próza

         • Caesar - „Zápisky o válce galské“

        • poezie

         • Carus – básnická sbírka „O přírodě“

         • Catullus – zakladatel milostné poezie

         • Publius Ovidius Naso - působí na dvoře císaře Augusta, otevřený až pobuřující

          • byl vyhnán, není jasné proč (patrně kvůli dílu Umění milovat)

          • milostná lyrika – „Umění milovat“

          • žalozpěvy – i dílo „Žalozpěvy“ - z vyhnanství, píše o stesku

          • originální název: Tristis Libris - reaguje J. S. Machar – Tritium Vindobona (Vídeň)

          • mytologie – „Proměny“ - metamorfózy

          • 250 řeckých a římských bájí a v každé nějaká proměna, proměna Caesara v kometu

          • Filemon a Baucis“ - dva starci, jenž jako jediní pohostili neznámé hosty, kteří se následně představili jako bohové Zeus a Hermes → za pohostinnost byli odměněni chrámem a splněním přání - přejí si zemřít spolu, je jim vyhověno => proměna v dub a lípu

          • Pygmalion“ - název podle sochaře žijícího na Kypru, uplácal si sochu ženy, do které se zamiloval, prosí bohyni Afroditu, aby mu jí oživila, proměna sochy v ženu

          • reaguje G. B. Shaw svojí stejnojmennou komedií

         • Publius Vergilius Maro - velký cestovatel, cestoval za poznáním

          • životní dílo „Aeneis“ - rozsáhlá básnická sbírka – epos, má „jen“ 10 000 veršů

          • vytvořeno na přání císaře Augusta, stejnojmenný hrdina, který prožívá podobná dobrodružství jako Odysseus

          • hrdina odchází po pádu Troje a hledá novou vlast, nalézá v ústí řeky Tibery a zakládá město Lavinium

          • římský národní epos, stal se vzorem pro pozdější středověké rytířské eposy

          • v renesanci se inspiruje D. Alighieri dílem Božská komedie: hrdinu prochází částmi Peklo a Očistec právě Vergilius

          • Zpěvy pastýřské“, „Zpěvy rolnické“

         • Horatius - básník a Vergiliův přítel, měl hlavní význam ve vývoji básnických teorií

          • Ars Poetika“ - „umění básnické“ - uzákoňuje zde básnické normy

         • Petronius – „Satyricon“ - kombinace prózy a verše,

          • paroduje všechny vrstvy římské společnosti

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt