Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 9.00 / 10 (8 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 24. 05.2011
Otevřeno: 56455x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Ivan Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník

Detailní rozbor baladické prózy Nikola Šuhaj loupežník napsané podle legendy z Podkarpatské Ukrajiny Ivanem Olbrachtem.  Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

Charakteristika doby vzniku díla

  1. Politická situace

   • dílo vyšlo v roce 1933, bavíme se tedy o 20. - 30. letech 20. století – o meziválečném období

   • 28. 10. 1918: vznik první republiky (ČSR) → změny politické, hospodářské, sociální i náboženské

   • demokratický systém, vysoká kulturní úroveň, zahraniční politika orientovaná na západní mocnosti, podpora mocností Dohody zajistila republice území Těšínska, jižního Slovenska, Podkarpatské Rusi. ČSR jednou z nejvyspělejších zemí Evropy (Baťa).

    • hospodářská krize 1929 – 33 ovlivnila politický i kulturní vývoj → reálný pocit ohrožení německým fašismem 

     • 1929: bolševizace KSČ: vyloučeno sedm spisovatelů (Neumann, Hora, Seifert, Vančura, Olbracht, Malířová, Majerová)

     1. Každodenní život obyvatelstva

      • pocit radosti vzniku samostatných států, pocit hrůzy z války, pocit pesimismu z techniky, ze zmechanizování života, rostoucí nezaměstnanosti

      • obyvatelstvo na Zakarpatské Ukrajině se bouří proti bídě, vykořisťování a strašnému hladu

     2. Obecný charakter literatury

      • válečné prožitky → zvýšená vnímavost iracionální a temné stránky lidského bytí, zájem o sociální otázky

      • literatura se vznikem ČSR ztrácí vlastenecké poslání a plně rozvíjí estetickou funkci, svobodná výměna názorů, různorodost literárních směrů a stylů

      • ve 20. letech: moderní lyrika, žurnalistika – fejetony, reportáže

      • oslabení dějovosti ve prospěch estetické funkce díla

      • katolicismus, demokraté, komunismus, utopické a varovné romány (K. Čapek, J. Weiss), imaginativní, psychologická a levicově orientovaná próza

      

     

 1. Kniha – Nikola Šuhaj loupežník

  1. Literární druh

   • epika, baladická próza

    • baladická próza se vyznačuje střídáním epických pasáží s lyrickým líčením nálad, pocitů a přírody a prolínáním mýtu se skutečností; pochmurný děj končí tragicky, viníky stihne trest

  2. Literární žánr

   • román, v němž se prolíná baladický a mýtický svět se světem současnosti

   • balada v próze

  3. Témata a motivy

   • krása karpatských polonin v kontrastu s hladem a bídou zdejších lidí

   • konfrontace bohatých a chudých lidí, poměry v Zakarpatské Ukrajině

   • tužba po svobodě a dobrém životě, cit pro spravedlnost

   • stranický a bojovný charakter díla

   • protože Nikola zápasil sám, nemohl skončit jinak, než skončil

  4. Kompozice, čas a prostor, vypravěč

   • 6 povídek

    • Kolitba nad Holatýnem, Koločava, Nikola Šuhaj, Oleksa Dovbuš, Eržika, Přátelé

    • Závěr, Doslov, Vysvětlivky (doslov: J. Nenadál)

   • er-forma, vypravěč sleduje příběh zvenčí, sympatie na straně NIkoly Šuhaje, zná patrně příběh skutečného Nikoly i legendu, což prolíná dohromady

   • Koločava – v dřívějším Československu, za 1. světové války a těsně po ní (1914 – 1919)

    • malá země, hospodářsky významná svým lesním bohatstvím, v roce 1930 ani tři čtvrtě milionů obyvatel → střídání vládnoucího panstva (Maďaři, Němci, Poláci, Rumuni, Češi)

    • úplná negramotnost většiny obyvatelstva, i postel byla přepychem

  5. Postavy a děj

   • Nikola Šuhaj – pudový, primitivní chlapec, vášnivě milující svobodu a drahou Eržiku

   • Eržika Dračová - Nikolova žena, z lásky k němu ochotna ke všem obětem, Olbracht v ní zpodobnil pudové ženství

   • Jura Šuhaj - Nikolův bratr, primitivní, živočišná bytost, opojena chvilkovou mocí a nedůvěřivá ke všem, stále větřící nebezpečí i zradu přímo ve vzduchu

   • Juraj Drač, Adam Chrepta, Vasyl Derbak Derbaček, Ihnat Sopek, Danyl Jasinko - Nikolovi "přátelé"

    • Olbracht skvěle vystihl kolektivní charakter pasivních, nedůvěřivých a málomluvných zakarpatských horalů, rázovitých, vypočítavých i proradných bohatých Židů (A. Beer, Wolf) i českých četníků – ozbrojených představitelů moci, zuřivě běsnících ve své bezmocnosti

  6. Jazykový rozbor – slovní zásoba

   • krásný, výstižný, bohatý jazyk, vynikající dílo umělecké

  7. Hlavní myšlenka

   • založeno na skutečné události a po detailní analýze prostředí samotným autorem → autor se tedy snaží vykreslit životní podmínky v Zakarpatské Ukrajině, která byla nejchudší oblastí naší republiky (bohatí – často židé, Češi = cizí prvek, představují oficiální moc, proti které se domorodci bouří)

  8. Zajímavosti

   • napsáno podle skutečné události, Nikola – skutečná postava

   • Nikola Šuhaj byl civilizací nedotčený pudový mladý muž, přinucený dobou a poměry k tomu, aby sám, na vlastní pěst, se rval o svobodu a život

 2. Pohled na knihu

  1. Vliv díla

   • když roku 1933 román vyšel, vyvolal značnou odezvu

   • kniha měla být zcela zabavena, nakonec se zakarpatské vládnoucí třídě podařil dosáhnout zákazu jejího překladu do ukrajinštiny a zakázat ji jako povinnou četbu na středních školách

   • Olbrachtovi se předhazovalo, že se zastává zločince a špiní čest četnictva

   • Nikolu Šuhajovi věnuje jednu kapitolu ve svém díle Cesty za oponou času také Stanislav Motl

   • natočen muzikál „Balada pro banditu“ s Donutilem v hlavní roli, dnes muzikál Koločava

   • film z roku 1977

   • sourozenci Ulrichovi nazpívali desku Javory s tématikou Nikoly Šuhaje

 3. Autor – Ivan Olbracht

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • syn spisovatele Antala Staška, vlastní jméno Kamil Zeman

   • levicově orientovaný, za své názory byl vězněn, o čemž napsal reportážní knihu „Zamřížované zrcadlo“

   • osobně se vydal na tehdejší Podkarpatskou Rus, aby z vlastní zkušenosti poznal tamní život a mohl podat svědectví i obžalobu

   • mistr v líčení přírody a vynikající znalec psychologie prostých, často až primitivních lidí, dokázal se ponořit hluboko do nitra svých postav a objevit v nich bohatý vnitřní život

  2. Další autorova tvorba

   • zpočátku píše psychologickou prózu

    • Podivné přátelství herce Jesenia“ - srovnává dva typy herců – genia a dříče

    • Žalář nejtemnější“ - žalář = žárlivost, která zničí slepého hrdinu

    • O zlých samotářích“ - povídky, vznik zla v člověku

     • jedna je „Bratr Žak“ - vsugeruje si, že za krach jejich cirkusácké rodiny může jeden z hostů – tato myšlenka v něm roste řadu let a poté, když náhodně střetne dotyčného, zabije ho, přesto, že on vůbec netuší proč

   • proletářská literatura (20. léta)

    • Anna proletářka“

     • odehrává se 1920, když socdem bojuje o Lidový dům

   • 30. léta: knihy ze Zakarpatské Ukrajiny

    • Golet v údolí“ - „Zázrak s Julčou“, „Událost v mikve“ „O smutných očích Hany Karadžičové“

   • Knihy pro děti a mládež

    • Biblické příběhy“ - příběhy Starého zákona

    • Ze starých letopisů“ - české pověsti

    • O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách“ - indické bajky

    • Dobyvatel“ - životopis H. Cortéze, dobyvatele Mexika

 4. Další směry a jejich představitelé

  1. Umělecké směry a jejich představitelé

   • viz Válka s mloky

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt