Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 8.00 / 10 (4 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 25. 05.2011
Otevřeno: 38915x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Josef Škvorecký - Zbabělci

Detailní rozbor autobiografického románu z doby květnového povstání v Praze roku 1945 proti Němcům s názvem Zbabělci od exilového autora Josefa Škvoreckého. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

1. Charakter doby

 •  60. léta 20. století, doba uvolnění politické situace, navazují se kulturní a hospodářské styky se Západem, je utlumena studená válka
 • prezident Antonín Novotný, objevují se snahy reformních komunistů vytvořit tzv. socialismus s lidskou tváří (tržní socialismus) – umožnění i soukromého podnikání

 • snaha o politické uvolnění byla přerušena 21. 8. 1968 vpádem vojsk Varšavské smlouvy (Sovětský svaz, Maďarsko, NDR, Polsko), protože SSSR si uvědomoval, že se chce ČSR vymanit z politické moci SSSR

 • symboly politických reforem byli politici Alexander Dubček, Čestmír Císař, Josef Smrkovský (velitel povstalců v květnovém povstání 1945 v Praze)

 • proti ruským vojskům se podepisovala petice Dva tisíce slov – Ludvík Vaculík

 • reformní proces přerušen, v čele komunisté poslušní Sovětského svazu (Vasil Bilak)

  1. Charakter literatury

   • pro literaturu je typické, že se již nepíše dělnický román, naopak hrdinou se stává většinou intelektuál místo dělníka a píší se především psychologické a filosofické romány

   • počátkem 60. let se objevuje vlna románů vracejících se ke druhé světové válce (Škvorecký, Otčenášek, Kohout, Hrabal)

   • po 21. 8. 1968 je mnoho autorů této doby nuceno emigrovat

   • v 70. - 80. letech se literatura rozděluje na 3 skupiny – exilová, samizdatová a oficiální

    • oficiální: témata venkova, lásky, lékařská prostředí, historické knihy → aby to nebylo politicky napadnutelné a nebo to jsou autoři, kteří chválí socialismus

    • exilová: hodně autorů píše memoárovou literaturu, příběhy své persekuce u nás, emigrace, těžkých začátků v cizině...

     • velké množství těchto knih bylo zajímavých pouze dobově a v současnosti už nejsou čtenářsky přitažlivé

    • samizdatová: sam izdáju = sám vydávám, autoři, kteří neemigrovali, ale jejich texty nesměly vycházet, tak si je lidé sami namnožovali (i některé texty Hrabala)

     • underground: umělci, kteří žijí na dně společnosti a krásu hledají v obyčejných věcech, někdy i v ošklivosti (např. oprýskaná zeď), protestují proti komunismu, někteří kupodivu po pádu komunismu protestují proti současným vládám (Egon Bondy, Ivan Magor Jirous)

      • Škvorecký patří do exilové, v Torontu založil vydavatelství českých knížek Sixty-Eight Publishers, jeho žena byla spisovatelka Zdena Salivarová

       

 1. Kniha - Zbabělci

  1. Literární druh a žánr

   • próza

   • autobiografický román z doby květnového povstání 1945 proti Němcům

  2. Témata, motivy a hlavní myšlenka

   • povstání proti Němcům na konci druhé světové války

   • vykreslení charakteru lidí, kteří se tohoto povstání zúčastnili

   • často srovnáváno s Drdovou „Němou barikádou“, který vykresluje povstalce jako hrdiny, zatímco Škvorecký velmi realisticky ukazuje, že v čele povstání byli lidé, kteří si potřebovali zlepšit image do budoucích let, protože za války s Němci vycházeli přátelsky

   • proto byl jeho román přijat kritikou i čtenáři dost negativně, mohl vyjít až 10 po napsání (napsán 1949, vyšel 58) a brzy po vydání byl stažen z prodeje

  3. Kompozice, čas a prostor, vypravěč

   • děj se odehrává běh 7 květnových dnů (4. - 11. 5.), kompozice je chronologická

   • jednotlivé kapitoly jsou nazvány podle dnů, kde se děj odehrává (např. Pátek 4. 5. 1945)

   • Kostelec – imaginární maloměsto, pravděpodobně má prvky autorova rodného města Náchoda

   • ich-forma: vypravěčem je mladý Danny Smiřický (19 let), který inklinuje k dobrodružným příběhům z USA a se svým idealizovanými hrdiny – kowboji, ve které on sám sebe stylizuje srovnává chování a jednání obyvatel Kostelce v době nebezpečí a v době kdy nebezpečí nehrozí

    • z tohoto srovnání vychází většinou obyvatel Kostelce negativně, v době kdy nebezpečí není, lidé vyvěšují prapory a řeční, když se přiblíží Němci, schovají se a přesvědčují sebe i ostatní, že riskovat život je nesmysl → Zbabělci

    • autor se nedívá takhle kriticky na všechny povstalce, dobře si uvědomuje, že mezi nimi byli i lidé skutečně stateční

    • rozdílnost těchto dvou typu lidí se objevuje i v jejich vztahu k zajatým Němcům (popravy....)

  4. Postavy a děj

   • Danny Smiřický – neustále zamilován, stejně jako v ostatních příbězích (Prima sezóna, Tankový prapor)

    • hodně autobiografických prvků s autorem – např. láska k jazzu, literární ambice, názory na svět, inklinace k angličtině, …

   • Benno, Lexa, Přema,

  5. Jazykový rozbor – slovní zásoba

   • hodně německých výrazů, což lze chápat jako způsob, jak přiblížit čtenáři dobu, ve které se příběh odehrává (všichni se povinně učili německy, úřední jazyk)

   • anglické výrazy – hezké slovní obraty, autor si užívá používání anglických výrazů, Danny někdy dokonce přemýšlí anglicky (stylizace do Američana)

   • kratší souvětí, ironie

   • hodně přímé řeči - dialogů

  6. Vliv díla

   • demýtizuje české květnové povstání – ukazuje jeho realitu i motivaci jeho účastníků

 2. Autor – Josef Škvorecký

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • pochází z Náchoda ve východních Čechách (v knihách Kostelec)

   • v mládí měl rád jazz, stejně jako jeho hrdina Daniel Smiřický

   • po studiu filosofie pracuje jako redaktor a spisovatel

   • po roce 1969 emigruje do Kanady, kde působí jako univerzitní profesor v Torontu

   • po 1989 se občas vrací do Čech

  2. Další autorova tvorba

   • prvotina: román „Zbabělci“ (1958)

   • časově mu předchází román „Prima sezóna“, který se odehrává za druhé světové války a navazuje „Konec nylonového věku“, který se odehrává po roce 1948 a tematicky na něj poté navazuje Škvoreckého nejznámější kniha „Tankový prapor“ (zfilmováno) – naše armáda v 50. letech – podobně jako Černí baroni od M. Švandrlíka

    • ve všech těchto knihách je hlavním hrdinou Danny Smiřický

   • Legenda Emöke“ - příběh začínající lásky redaktor a maďarské dívky, v lázních, láska je přervaná necitlivým komunistou učitelem

   • Lvíče“ - román, vydán 1969 ještě v Praze jako jeho poslední kniha

    • ukazuje poměry v komunistickém vydavatelství, kde se všichni bojí, aby nevydali něco, kde by byla zmínka proti komunistům a v tomto prostředí je příběh tajemné dívky, do které se zamiluje hlavní hrdina, na konci vražda hlavního redaktora, která zůstane neobjasněna a hrdina zjistí, že to spáchala ta dívka, protože redaktor byl manželem její sestry, se kterou se kvůli židovskému původu za války rozvedl a ta sestra kvůli tomu zemřela

   • Scherzo capriccioso: Veselý sen o Dvořákovi“ - píše o skladateli Antonínu Dvořákovi, z USA

 3. Další směry a představitelé

  1. Nové umělecké směry a žánry

   • postmodernismus – Milan Kundera

    • návrat ke klasickému románu a má dvě roviny – jednu pro čtenáře nenáročného (dobrodružství, erotika) a druhá pro náročného (filosofie, historie, náboženství)

  2. Další představitelé

   • Pavel Kohout

    • v 50. letech věřil v socialismus, psal budovatelskou poezii

    • v 60. letech se s komunisty rozchází, nesmí vydávat

    • objevuje se v knize „Báječná léta pod psa“ od Viewegha

    • podepsal Chartu 77, emigroval do Rakouska → dvojjazyčný autor

    • o svém pronásledování tajnou policií před emigrací napsal knihu „Kde je zakopán pes“

     • dva významy: co je u nás špatného (rčení) + STB mu posypalo zahradu jedem, takže se otrávila všechna zvířata, která tam žila, i jeho jezevčík, který tam je někde zakopán

    • Katyně“ - o tom, jak totalitní režim učí lidi bezcitnosti

     • když si lidé zvykají na násilí, tak jim to pak nepřijde jako něco nenormálního, hrdinkou je krásná blondýnka, která se nedostane na střední školu, a tak začne studovat střední školu s maturitou na katy

    • Jitřní hodina vrahů“ - o sadistickým vrahovi žen, kterého hledají německý a český detektiv, do toho přijde květnové povstání 1945 a vrah, který zabíjí i Němce, se stává hrdinou a německý detektiv – slušný člověk – je lynčován, popraven davem

   • Milan Kundera

    • představitel exilové tvorby, prozaik, dramatik a básník

    • jeden z nejzajímavějších a nejpřekládanějších evropských romanopisců, získal mnohá mezinárodní ocenění

    • 2009 se objevil novinový článek, ve kterém byl nařčen, že v 50. letech udal agenta ze Západu, původně dvojjazyčný, teď píše už jen francouzsky, nekomunikuje s nikým z ČR

    • od roku 1975 žije ve Francii – učil na univerzitách Rennes, Sorbonna a na pedagogické škole L’école normale superieure

    • zpočátku začal psát poezii („Majitelé klíčů“), ale popularitu si získal povídkovou knihou „Směšné lásky“ – soubor 10 povídek z 60. let

     • 1. sešit směšných lásek, 2. sešit směšných lásek, 3. sešit směšných lásek

    • vrací se k erotickému tématu, zabývá se odlidštěnými milostnými vztahy – chladnokrevná kalkulace

    • ráz tragikomický až tragický – člověku se vymknou věci z rukou (př. Falešný autostop: nevinná hra – vymkne se z rukou – zničí vztah)

     • ironie, sarkasmus, humor, je mu vyčítáno, že je antifeministický

     • zabývá se teorií románu: „Umění románu“ – vznik, podstata a teorie románu

     • postmodernista – útočí proti experimentální próze, ale i proti klasickému románu (hlavní role příběh)

     • hledá cestu, která by spojila oba typy dohromady → meditativní romány – vkládá do nich úvahy, vysvětluje hlavní myšlenku, pracuje se čtenářem

    • Žert“, „Kniha smíchu a zapomnění“, „Nesmrtelnost“, „Jakub a jeho pán“, „Nesnesitelná lehkost bytí“

   • Eva Kantůrková

    • dostala se za své názory do vězení v 70. letech a proslavila ji kniha „Přítelkyně z domu smutku“ - i zfilmováno

   • Ludvík Vaculík

    • autor textu „Dva tisíce slov“

    • Sekera“ - poprvé ukazuje českou vesnici ne jako místo idylické, ale jako místo velkých nespravedlností a rozporů mezi lidmi

    • Morčata“ - ukazuje dobu, ve které žije a lidé v ní přirovnává k morčatům, tvorům bezmocným

   • Vladimír Škutina

    • populární televizní redaktor, proslavil se pořadem „Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werich“ - rozhovory s Janem Werichem

    • později ve vězení za urážku prezidenta Novotného a napsal první knihu ze socialistického vězení u nás - „Prezidentův vězeň“

    • za prezidenta Husáka podobné, také ve vězení, píše knihu „Na hradě plném bláznů“

     • ve své době byly tyto knihy samizdatové

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt