Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 9.00 / 10 (18 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 25. 05.2011
Otevřeno: 128750x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
William Shakespeare - Hamlet

Detailní rozbor renesančního drama Hamlet Williama Shakespeara. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

1. Charakter doby a literatury

 • renesance je umělecký styl, který začíná v Itálii ve 13. století (tím, že je Itálie ve Středozemním moři → kontakty s Afrikou a Asií)
 • zlepšil se život lidí, méně lidí umírá → méně se zaměřují na posmrtný život a více na život současný

 • souvisí se změnou v myšlení – humanismem (lidský) – pokrok v zemědělství způsobil, že menší procento lidí muselo vyrábět potraviny → mohou se jmenovat nadstavbě – stavitelství, umění,..

 • místo hradů (už nejsou nedobytné kvůli střelnému prachu) se staví paláce a zámky

 • v umění se objevují i nenáboženské motivy – krásy nahého lidského těla – souvisí to i s pokrokem v lékařství → první pitvy, které prováděli i malíři

 • objevuje se pojem „renesanční člověk“ → krásný tělesně i duševně, všestranný

 • důležitý byl vynález knihtisku (1447), u nás v Plzni první tištěná kniha: Trojanská kronika → vzdělání se dostalo i mezi střední vrstvy obyvatelstva

 • k nám se dostává humanismus a renesance až koncem 15. století (kvůli husitským válkám)

 1. Kniha - Hamlet

  1. Literární směr/sloh dané knihy – humanismus, renesance

   • renesance

    • návrat k antickým ideálům krásy – sloupořadí, pravidelné půdorysy budov, okna, …

    • hrdina se často ztotožňuje s autorem (např. Božská komedie od Danteho)

    • častým tématem je láska i erotická (Dekameron)

    • typický je zájem o vědění → píší se herbáře, mapy, historické knížky, cestopisy, ...

   • humanismus

    • ve filosofii i v literatuře, zájem od boha k člověku, rovnost všech lidí před bohem

    • individuální zkušenost člověka, která pramení z praktického jednání, racionalismus

    • v užším slova smyslu chápeme humanismus jako literární a umělecké hnutí 14.-16. století jež programově navazovalo na odkaz antiky

  2. Literární druh a žánr

   • drama, alžbětínské drama, tragédie

    • Anglie, nejvíce se uplatnilo za vlády Alžběty I., hrálo se v divadlech - vyvýšené jeviště, kryté lóže pro pány, zbytek nebyl zastřešený, herci uměli vše- tanec, recitaci, zpěv; žádné kulisy

  3. Témata, motivy a hlavní myšlenka

   • téma nerozhodného člověka, který váhá, zda pomstít otce

    • nechce současně ublížit matce

   • příběh člověka, který ztratí víru v lidi, když se matka brzy po smrti otce provdá za jiného

    • nadčasovost – i dnes mohou mít děti podobný pocit po rozvodu rodičů jako Hamlet

   • známá úvaha: Být či nebýt? - autor přemýšlí, zda by nebylo pro člověka lepší skončit život sebevraždou – důvody: nespravedlivý svět, těžký život

    • současně ale váhá to udělat – neví, co bude po smrti („Jaké sny by se nám mohly zdát?“)

     • Lord Byron napsal báseň Manfred, kde hrdina také přemýšlí o sebevraždě a bojí se ji spáchat, protože se obává, že pak už nebude nic

     • podobně přemýšlí také Mácha

   • obdiv rozhodných lidí symbolizovaných norským princem Fortinbrasem

   • osamocený jedinec ve světě zločinů a intrik

   • bezohledná touha po moci se nezastaví ani před násilím

   • Hamlet – nerozhodný člověk – tato nerozhodnost je horší než kdyby udělal cokoliv → nakonec zemře zbytečně moc lidí

  4. Kompozice, čas a prostor, děj

   • tragédie o pěti dějstvích, chronologický děj

   • děj se odehrává během několika dní na hradě Elsinoru v Dánsku = náhodně vybraná země

    • odehrává se v blíže neurčené době – středověk

   • jedno hlavní téma, které je rozvíjeno, s minimem vedlejších epizod (norský král)

    1. expozice – uvedení do děje (vytváří nezbytné předpoklady k porozumění děje).

    2. kolize – zařazení dramatického prvku (rozpor nebo konflikt), který vyvolává dramatické napětí a potřebu jej vyřešit.

    3. krize – vyvrcholení dramatu.

    4. peripetie – obrat a možnosti řešení.

    5. katastrofa – rozuzlení a očista (katarze – je vnitřní očista člověka, která následuje po dramatickém zážitku ohrožení nebo zla)

   • první inscenace v divadle The Globe roku 1601 (hráli jen muži)

  5. Postavy

   • Hamlet - dánský princ. Typ člověka s velmi složitou psychikouPoté, co se mu zjeví duch otce, předstírá šílenství, aby upozornil na vraha svého otce. V podstatě jsou ve hře dva Hamleti: ,,šílený“ Hamlet si libuje ve slovních hříčkách a ,,racionální“ Hamlet bažící po pomstě. Typ rozpolceného člověka. Rozpolcenost hrdiny – touha po naplnění ideálů proti pocitu povinnosti trestat zlo. Nedůvěra ve vlastní sílu, ale touha po činu.

   • Claudius - dánský král. Hamletův strýc a také nevlastní otec, královrah, zavraždil svého bratra tak, že mu do ucha nalil jed. Je zrádný, zákeřný, podlý, neschopný vlády, ale ctižádostivý

   • Gertruda - dánská královna. Hamletova matka. Claudius poté, co zavraždil svého bratra, ji pojal za manželku a stal se králem. Vnitřně je rozpolcená na dobro a zlo.

   • Horatio - Hamletův nejlepší přítel. Je čestný a spravedlivý. Schopen soudit Hamletovo jednání a Claudiovu vinu.

   • Polonius - Nejvyšší královský komoří. Otec Ofelie a Learta. Svou oddaností králi je až směšný. Na svou oddanost doplatí životem.

    • typ člověka, který je věrný tomu, kdo je u moci; vůči své dceři se chová velice dobře, vůči Hamletovi přejímá chování jeho otčíma

   • Ofélie – Poloniova dcera, milovala Hamleta. Poté, co byl její otec zabit, zešílí, na rozdíl od Hamleta, ale skutečně. Posléze nešťastnou náhodou utone.

   • Horacio- Hamletův přítel, přežije.

   • Rosenkrantz a Guildenstern – Hamletovi přátelé z dětství, nyní ho ale prodali Claudiovi, pro kterého dělají špehy → věčné typy bezcharakterních lidí, kteří slouží v každém režimu tomu, kdo vládne; jsou opakem Horatia

    • Hamlet si dobře uvědomuje, že budou odkopnuti, až splní svůj úkol → jsou postradatelní, protože takových je moc

  6. Jazykový rozbor

   • prolínání filosofických úvah o minulosti se soudy o každodenním životě

   • pro toto drama jsou typické dlouhé filozofické monology, ve kterých se Hamlet zabývá otázkou lidské existence. Shakespeare v díle využívá vtipné a sarkastické poznámky, ale i vážné výstupy tragických postav. Objevují se i cynické poznámky, třeba u hrobníků na adresu zemřelé Ofélie. Sám Hamlet se vyskytuje ve dvou jazykových rovinách, v jedné je vážný, rozumný, v druhé rovině se snaží naopak vyjadřovat "šílenství". Když Hamlet předstírá šílenství, tak hovoří ve dvojsmyslných slovních hříčkách, které jsou pro ostatní postavy většinou neprůhledné.

   • děj se zmítá v prudkých dialozích ve kterých autor přemýšlí nad problémy

   • dvorské intriky

   • slovní zásoba-prvky tragické i komické, satirické, patos, slovní hříčky

   • psáno blankversem(-je nerýmovaný sylabotónický jambický verš o pěti stopách, končí na přízvučnou slabiku)

   • kromě verše používá i prózu a lidový jazyk

   • komické prvky nejsou odděleny od tragických

    • příčinou tragédie je lidská vášeň, nebo náhoda, neomezenost látky, času a místa

     • ženy se samostatně rozhodují - nepodřizují se – ještě více se to objevuje v komediích (Veselé paničky windsorské)

 1. Pohled na knihu

  1. Inspirace

   • pro muzikál Hamlet; Nohavica; Vysockij; Hola n- Noc s Hamletem; J. Vyskočil- Haprdáns (Hamlet princ dánský); dílo několikrát zfilmováno (1. adaptace 1948- 4 Oskary)

   • inspirován dobou ve které žil - Válka růží - anglické rody → Kapuleti a Montekové; vychází ze starodávného skandinávského příběhu Ur-Hamleta, přesněji "Amleta", prince jutského, příběh napsal dánský kronikář Saxo Grammaticus (1150–1220)

   • v 19. století do češtiny jeho 33 her přeložil Josef Václav Sládek

   • jeho hry byly několikrát převyprávěny (Hulpach Vladimír – Příběhy ze Shakespeara, Vrchlická Eva – Z oříšku královny Mab)

   • dílo je hrané i dnes a je stále oblíbené (i po 400 letech), celá řada filmových a divadelních adaptací

   • o Shakespearovi byl natočen film „Zamilovaný Shakespeare“

   • Očenášek – Romeo, Julie a tma

 2. Autor – William Shakespeare

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • 1564 – 1616, žil ve Stratfordu, byl hercem, autorem her, majitelem divadla The Globe

    • při jeho požáru mu uhořela tvář → odchází z Londýna do Stratfordu, kde umírá

   • někteří lidé tvrdí, že není autorem všech těch her, že to za něho napsal Francis Bacon

  2. Další autorova tvorba

   • 1. období tvorby - do roku 1600

    • komedie- „Komedie plná omylu“ , „Zkrocení zlé ženy“, „Sen noci svatojánské“, „Veselé paničky windsdorské“ → plně renesanční komedie, optimizmus, spletitý děj, vítězí spravedlnost a láska, ženy v dílech jsou rázné, nezkrotné

    • historické hry - „Jindřich IV.“ „ Jindřich V.“, „Jindřich VI.“, „Richard II.“ - hry z anglických dějin, fakticky přesné

    • starověké hry- „Titus Andronicus“ „Julius Caesar“, „Kupec benátský“- tragikomedie, tragická postava žida Sajloka; „Romeo a Julie“- 1595 - děj v Shakespearově současnosti

   • 2. období tvorby

    • tragédie- „Hamlet“ „Othello“ „Král Lear“ „Macbeth“

    • sonety- „Sonet 91“- 4 sloky, 14 veršů, 3x střídavý rým a v poslední sdružený – teze, antiteze, synteze

 3. Další směry a představitelé

  1. Nové umělecké směry a žánry

   • racionalismus- důvěra v lidský rozum

   • -inspirace antickou kulturou

   • -antropocentrismus- v centru dění člověk a jeho schopnosti, ne bůh

   • -v těchto bodech se renes. shoduje s humanismem, který se díky ní rozvíjí

  2. Další představitelé

   • Itálie

    • Dante Alighieri- „Božská komedie“; Francesco Petrarca- „Sonety Lauře“; G.Boccacio- „Dekameron“

   • Francie

    • Francois Villon - „Malý testament“ , „Velký testament“; Francois Rabelaise[roblé]-„Gargantua a Pantagruel“

   • Španělsko

    • Lope de Vega - „Fuente Ovejuna“

    • Miguel de Cervantes - „Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha“

   • Anglie

    • G. Chaucer

     • realistický pohled na skutečnost, humor, sepětí člověka a přírody

     • působil jako diplomat- Florencie

     • Canteburské povídky“ - 24 povídek veršovaných i prozaických

    • Ch. Marlow - dramatik, alžbětínské drama, „Historie o doktoru Faustovi“

     • Faustus – typická renesanční postava, touží po vědění a zasvětí mu i svoji duši

   • Nizozemí

    • Erasmus Rotterdamský

     • ve své době nejobdivovanější humanista Evropy, překládaný do většiny národních jazyků

     • Chvála bláznovství“ - personifikovaná ženská postava, která se chlubí, že kdyby jí nebylo, tak jsou všichni lidé na světě nešťastní (učitelé musí denně učit desítky tupých zlobivých žáků v temných smradlavých prostorách, což je zcela vyčerpává, ale jsou spokojeni díky bláznivosti, protože mají nad těmi žáky moc → to jim stačí, mohou je trestat) – podobnost s Komenským

  3. Jiná umění

   • architektura - F.Branelleschi, R. Santi, M. Buanaroti

   • sochařství - M.Buanarroti, Donatello

   • malířství - M. Buanarroti, R. Santi, L. da Vinci, H. Bosch, A. Dürer

   • hudba - G. Palestina, J. Obrecht

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt