Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 7.00 / 10 (8 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 25. 05.2011
Otevřeno: 77310x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Rozbory knih
Václav Havel - Audience

Detailní rozbor absurdního drama Audience Václava Havla. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

1. Charakter doby a literatury

 •  dílo bylo napsáno 1975
 • tzv. doba normalizace – jedni si to vysvětlovali tak, že se politická situace u nás vrátila k normálním poměrům (komunisté věrní SSSR), jejich odpůrci říkali, že nenormální se stalo normálním

 • byli trestáni lidé, kteří nějakým způsobem odmítali vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 k nám nebo se jim nelíbila politika sovětského svazu

 • v KSČ došlo k boji o moc, tzv. reformní komunisté z 60. let byli odstraňováni z vedoucích funkcí, někteří i vězněni, všichni komunisté museli projít tzv. prověrky, kde komise hodnotily jejich vztah k novému vedení státu

 • byl vězněn např. Vladimír Škutina a někteří autoři jsou nuceni k emigraci (např. Pavel Kohout)

 • literatura u nás se dělí do tří skupin – oficiální, samizdatová a exilová

 • po potlačení Pražského jara (1968) musel Václav Havel opustit divadlo a jeho díla se v Československu přestala vydávat a hrát. V té době byl však již autorem uznávaným i v zahraničí → to pro něho v následujících dvaceti letech normalizace znamenalo jistou finanční nezávislost a podporu světového veřejného mínění, kdykoli byl komunistickým režimem za své názory vězněn

 1. Kniha – Audience

  1. Literární směr/sloh dané knihy

   • absurdní literatura (40. – 50. léta 20. stol.), blízko k existencionalismu

   • většinou se týká dramatu, prvky existencialismu

   • absurdita = životní pocit bezmocného člověka

   • lidský život postrádá smysl, neexistuje schopnost komunikace, vládne pocit odcizení, člověk v mezní situaci, chybí souvislý děj, nemá smysl hledat v rozhovorech smysl

   • devalvace jazyka, který ztrácí svou sdělovací funkci (fráze, jeden neposlouchá druhého)

   • objevuje se už u Kafky

   • Alfred Jarry, Samuel Beckett

   • Antonin Artaud

    • Francouz, spoluzakladatel Divadla Alfreda Jerryho

    • Manifest divadla krutosti“ a „Divadlo a jeho dvojník“

    • požaduje návrat k původní, spol. fci divadla, z divadelní hry nemá být divák odtržen a pouze pozorovat, ale má být součástí, navazují Beckett či Ionesco

   • Eugene Ionesco

    • francouzský básník, dramatik a esejista, ve svých hrách zobrazoval úzkost bytí

    • Plešatá zpěvačka“, „Židle“ , „Nosorožec“

   • Edward Albee

    • Američan, zobrazuje člověka v krizových situacích, „Smrt Bessie Smithové“, „Kdo se bojí Virginie Wolfové“

     1. Literární druh a žánr

      • drama, absurdní drama (jednoaktovka)

     2. Témata, motivy a hlavní myšlenka

      • hry Audience, Vernisáž a Protest (1978) → autobiografický prvek

      • postava disidenta Ferdinanda Vaňka, který za trest pracuje v pivovaře (jako Havel)

       • není v hrách příliš aktivní, spíše umožňuje postavám kolem sebe, aby k němu, jako odpůrci režimu, zaujali nějaké stanovisko – tím se ukazuje jejich charakter, většinou: strach nebo absence morálky, …

      • myšlenka ukázat absurditu doby 70. a 80. let, ve které se děj odehrává – normalizace

      • dialog sládka a Vaňka není příliš konstruktivní – sládek neposlouchá, co Vaněk říká, baví se o ničem → objevují se opakující se fráze → typický prvek absurdního dramatu

      • motiv: Jiřina Bohdalová, Karel Gott – nevzdělaný arogantní sládek nutí Vaňka, aby přivedl Bohdalovou na piatiku - vůbec si neuvědomuje absurditu své žádosti

       • když Vaněk váhá → sládek mu podsouvá, že jím pohrdá

      • motiv: pracovní morálka – Vaněk chce několikrát odejít dělat – sládek ho nepustí

       • říká mu, že dříve to bylo lepší – chlastali celou noc – pracovní morálka socialismu

      • postava sládka jakoby byla napsána pro Pavla Landovského

     3. Kompozice, čas a prostor

      • jednoaktovka

      • odehrává se během jediného rozhovoru v kanceláři sládka v pivovaru (autobiografický prvek)

      • doba normalizace (70. - 80. léta 20. století)

      • je obtížné rozdělit hru na klasické části (úvod, zápletka, vyvrcholení)

      • celý dialog je rozdělen jen několika odchody Sládka na záchod

     4. Postavy a děj

      • Ferdinand Vaněk

       • je spisovatelem, který ale z politických důvodů nesmí vykonávat práci a za trest je dán jako manuální pracovník do pivovaru na zcela bezvýznamné postavení - pracuje jako přikulovač sudů v pivovaře

       • absurdita se ukazuje i v tom, jak postoupil v kariéře – že přikulovač je lepší než kouleč

       • inteligentní člověk, což se objevuje i ve způsobu jeho hovoru – je zdvořilý, používá spisovný jazyk a někdy i odborné termíny a cizí slova, čímž dráždí sládka

       • je rezignovaný, uvědomuje si, že nic nezmůže, snaží se získat drobné výhody – ne však za cenu morálních ústupků

        • sládek

         • neustále opilý, arogantní (Vaňkovi začne hned tykat)

         • nevzdělaný a velice pravděpodobně i hloupý, má nedůvěru k inteligentním lidem, vážní si pouze „svých“ lidí – tzn. těch, kteří jsou ochotni s ním pít, šmelit apod.

         • jako svého člověka vnímá i tajného policistu, který má Vaňka na starosti a kterému sám na Vaňka podává zprávy – přitom si vůbec neuvědomuje nemorálnost svého počínání

         • nakonec Vaňkovi navrhne, aby donášel sám na sebe – vrchol absurdity

         • je charakterizován i svým jazykovým projevem – nespisovný, vulgární, jednoduchý

        1. Zajímavosti, inspirace

         • Havlovy divadelní hry jsou ovlivněny především tradicí absurdního divadla; mimochodem Samuel Beckett, jeden z jejích zakladatelů, uvězněnému Havlovi věnoval v roce 1982 hru Katastrofa. Není to ovšem jediný inspirační zdroj; například k Čechovovi se Havel sám odkazuje ve hře Odcházení (2007) citací motivu z Višňového sadu

         • postavu sládka ztvárnil Pavel Landovský, postavu Vaňka

         • Havel byl v podstatě v postavení Vaňka → zanedlouho na to byl prezidentem ČR

         • Audience – ironie, satira (- znamená přijetí u někoho významného → zde je ale vzdělaný člověk přijat nevzdělancem a morálně špatným člověkem, který je ale jeho nadřízeným)

         

        

      

    

 1. Autor – Václav Havel

  1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu

   • narozen v Praze, potíže na škole kvůli komunistickému režimu

   • 1967: projev proti KSČ

   • až do roku 1969 mu bylo v ČSR zakázáno publikovat → do časopisů (Divadelní noviny)

   • žena Olga Splíchalová

   • 1989: účastnil se založení Občanského fóra – protitotalitní hnutí

   • kampaň „Havel na hrad“ - 29. prosince 1989 jednomyslně zvolen prezidentem Československa

   • Havel navazuje na české myslitele, jako Tomáš Garrigue Masaryk, Josef Šafařík a především Jan Patočka, přes něhož přijímá tradici fenomenologické filozofie (- zkušenosti)

  2. Další autorova tvorba

   • tři žánry:

    • 60. léta 20. století – poezie a kaligramy

    • divadelní hry ovlivněny tradicí absurdního divadla

     • 1966: první kniha „Protokoly“ - obsahuje také „Zahradní slavnost“, sbírku typogramů a dvě eseje

     • Vyrozumění“ (1969) a „Ztížená možnost soustředění“ (1970) → cena Obie v New Yorku

     • Audience“, „Vernisáž“, „Protest“ - postava disidenta Vaňka

     • Largo desolato“ - studie strachu pronásledovaného disidentského spisovatele o svou identitu

     • Odcházení“ - dotýká se korupce a bulvárního tisku

    • eseje, kritika, dopisy a projevy

     • doba normalizace: „Dopis Gustavu Husákovi“, „Moce bezmocných“, „Dopisy Olze“

     • esejistická literatura v době prezidentství – např. „Letní přemítání“

 2. Další představitelé

  1.  
   • Havel patří do samizdatu, většina her zůstala jenom ve čtené podobě, nehrála se

    • provozovala se domácí divadla (např. u Vlasty Chramostové nebo na Havlově hrádečku – jeho chalupa)

    • bytové divadlo – domů si pozveš kamarády a pro ně to hraješ

   • Pavel Kohout – jeho hry se hrály hlavně v cizině

   • Pavel Landovský

   • Milan Kundera

   • mezi další autory této doby – ne dramatiky by patřili:

    • Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký

    • Underground – Jirous, Bondy

    • z oficiálních: Ota Pavel, Ladislav Fuks, Vladimír Páral

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt