Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 12. 01.2011
Otevřeno: 4103x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Hodnotit

Komentovat
 
Fyzika
Základy kvantové fyziky
  • foton jako světelné kvantum a jeho energie, Planckova konstanta
  • fotoelektrický jev, Einsteinova teorie fotoelektrického jevu, Comptonův jev
  • dualismus vlna - částice
  • rozměry atomu a jádra
  • vývoj názorů na stavbu atomů - modely: Thomsonův - pudingový model; Rutherfordův planetární model; Bohrův - kvantový model, Bohrovy postuláty, spektrum atomu vodíku, série spekter - Lymanova, Balmerova, ...; Sommerfeldův - slupkový model, význam hlavního, vedlejšího, magnetického a spinového kvantového čísla; Schrodingerův model, de Broglieho hypotéza, vlnová funkce a její význam; Heisenbergovy relace neurčitosti
  • spontánní a stimulovaná emise, LASER a jeho využití

Tento maturitní okruh se zpracovává.

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt