Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 8.00 / 10 (1 hlas)
Autor: Martin Bulín
Vloženo: 08. 02.2011
Otevřeno: 6078x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Český jazyk
Husitská literatura
 • Předhusitská literatura
 • Husovi předchůdci - Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného
 • Jan Hus, Vavřinec z Březové, Petr Chelčický, Řehoř Krajčí, Václav Šašek z Bířkova
 • traktát, postila

Předhusitská literatura

 • otevřené projevy nespokojenosti se společenskou situací
 • krize i v církvi (přepych x bída)
 • náboženské rozpory uvnitř církve - schizma (boj o moc)
 • kristé, kališníci (utrakvisté) - přijímají pod obojím způsobem - tělo páně i krev (hostie a víno)
 • vznik sekt, často extrémně založené, např. adamité
 • víra v příchod Krista - chiliasmus
 • 1409 - Dekret kutnohorský - přehodnocení síly hlasů (Češi 3, Němci 1) na Karlově Univerzitě
 • 6. 7. 1415 upálen mistr Jana Husa
 • 1419 vzniká husitské hnutí (1434)
 • 4 pražské artikuly
  • svobodné hlásání slova Božího
  • přijímání pod obojím způsobem
  • zákaz světského panování kněží
  • trestání hříchů ve všech stavech

 

Husovi předchůdci

 • kázali kriticky a proticírkevně
 • svými traktáty a kázáním aktivně zasahovali do společenského života => ovlivňovali
 • byli to kazatelé ale i spisovatelé

 

Konrád Waldhauser - kázal latinsky a německy

- kázání pro univerzitní studenty a šlechtu

- nikdy si neznepřátelil církevní hodnostáře

- díla "Postila studentů", "Apologie" - obhajoba

 

Jan Milíč z Kroměříže - kázal česky => pro lidi

- činný, produktivní - až 5 kázání denně

- jeho žáci vytvořili středisko kazatelství v Betlémské kapli

- "Knížka o Antikristovi"

 

Matěj z Janova - kázal latinsky

- "Pravidla Starého a Nového Zákona"

 

Tomáš Štítný ze Štítného

- nikde nestudoval, samoukTomáš Štítný ze Štítného

- vrcholí jím nábožensky vzdělávatelná próza 14. století

- snažil se pro obyčejné lidi srozumitelně vykládat zásady křesťanského života

- zpřístupnil lidu nejvyšší vzdělanost, dbal o slovesné krásno (umělecké dílo)

- vytvořil české teologické a filozofické názvosloví

- "Knížky Šestery"

- "Knihy sváteční"

- "Knihy nedělní"

- "Řeči besední"

- "Knížky o šašcích"

- kritizoval společenský řád, protože je určený Bohem

 

Jan Hus

 • 1371 Husinec u Prachatic - 1415 Kostnice
 • kazatel v Betlémské kapli, na Krakovci, na Kozím hrádkuJan Hus
 • studoval na UK, kde se stal děkanem a následně rektorem filozofické fakulty
 • kněz, spisovatel, kněz…
 • snažil se o reformu společenského řádu (sociální rozdíly..), nechtěl násilnou změnu, nebyl to revolucionář
 • klatba = vyhnanství, zákaz kázání
 • Zikmund svolal roku 1414 koncil do Kostnice kvůli vyřešení papežského schizma
 • Hus byl přizván a následně v prosinci uvězněn
 • napsal "Výklad Desatera a Páteře"
  • od slova páternoster - otčenáš
  • české dílo srozumitelně vykládající 3 hlavní modlitby pro všechny
 • "Dcerka"
 • "Knížky o svatokupectví"
  • kritika papeže
  • Kristus jako hlava církve
 • "O šesti bludilech"
 • "Postila"
 • "O církvi"
 • "O českém pravopise"
  • změnil spřežkový pravopis na diakritický
  • není jisté autorství

 

Jistebnický kancionál

 • nalezen r. 1450 v Jistebnici u Tábora
 • obsahuje 77 písní
 • Ktož su boží bojovníci; Povstaň, povstaň velké město pražské

 

Vavřinec z Březové

 • psal latinsky
 • "Husitská kronika"
 • "Píseň o vítězství u Domažlic"
 • "Budyšínský rukopis"
  • pochází z r. 1420, název podle města uložení
  • soubor 3 husitských skladeb
  • texty veršované, prozaické a nebo kombinované (česko - latinské)
  • texty vyjadřují myšlení radikálních Pražanů

1. Žaloba koruny české

2. Porok koruny české

3. Hádání Prahy s Kutnou horou

 • alegorický spor mezi husitskou Prahou a katolickou Kutnou horou před Kristem
 • Praha = postava krásné ženy, Kutná hora = ošklivá žena
 • Kristus chválí počínání Prahy

 

Petr Chelčický

 • jihočeský sedlák z Chelčic u Bosňan
 • reagoval na aktuální problémy doby, odpůrce násilí
 • "O boji duchovním"
  • nepřípustnost boje, podporuje boj duchovní
 • "O trojiem lidu"
  • názory na soudobou společnost a její rozdělení na trojí lid
  • rozdělení považuje za nespravedlivé, protože nepochází od Boha
  • nejvyšším kriteriem člověka je mravnost
 • "Sieť viery prave"
  • biblický příběh o lovu apoštola Petra na jezeře
  • síť = církev, ryby co trhají síť = kacíři
  • nejvíce trhají síť 2 velryby, papež a cíšař
 • myšlenky Chelčického, že násilí nelze řešit násilím ani zbraněmi, nýbrž vírou, se objevují u L. N. Tolstého

 

Řehoř Krajčí

 • žák Chelčického
 • r. 1457 založil v Kunvaldu Jednotu bratrskou, náboženskou organizaci, kt. po dobu dalších 300 let určovala kulturní vývoj země a vyšli z ní známé osobnosti

 

Václav Šašek z Bířkova

 • autor cestopisu o putování poselstva krále Jiřího z Poděbrad do Z Evropy 1465/67
 • mise vedena kolem Rožmitálu
 • velký pozorovací talent

 

traktát = učené pojednání o nábožensko filozofických otázkách

postila = kázání, kt. následovalo po přečtení výňatků z evangelia, jehož symbolický etxt bylo třeba dokumentovat na běžných příkladech denního života

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt