Jméno:
Heslo:
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Autor: Honza Kozel
Vloženo: 07. 02.2011
Otevřeno: 8066x
  Printer Friendly Page
Tisknout

Stáhnout

Hodnotit

Komentovat
 
Český jazyk
Antika a starověké mimoevropské literatury
 • Řecká literatura:
  • Homér, Attické období, Dramatici klasického období - Aischylos, Sofoklés, Euripides, Aristofanes, Próza Attického období - Héreatos, Thukydides, Platon, Aristoteles, bohové
 • Římská literatura:
  • Drama - Plautus, Terencius, Seneca, Vrcholné období - Caesar, Carus, Catullus, Publius Ovidius Naso, Publius Vergilius Maro, Horatius, Petronius

Řecká literatura

 1. období prehistorické – 12. – 9. století pk.

 2. období archaické – 8. – 6. století pk.

 3. období attické (klasické) – 5. – 4. století pk.

 4. období helenistické – 3. – 1. století pk.

souvislosti:

 • mnohobožství – polyteismus

 • rozvoj filozofie

 • rozvoj mytologie

 • kalokagathie – soulad sil tělesných i duševních (rozvoj člověka)

 • rozmach umění

 

řecké umění a poezie

architektura

 • 1 ze 7 divů světa Artemidám Chrám v Efesu

 • Pantheon v Athénách

 • kolosální socha Dia (cca 12 m) v Olympii

 • Mausoleum v Halikarnasu

 • Rhodský kolos

sochařství

 • Myrón – socha Diskobolos, Polykleitos, Feidias, Praxiteles

poezie

 
a)
lyrika:

Hésoidos – báseň Práce a dni

Sapfó – dochovaná sbírka Písně z Lesbu

Anakreón - termín Anakreontská poezie – o ženách, víně a zpěvu

- používala se v době Národního obrození

Pindaros – sborová lyrika pro přednes

Ezop - cca 400 bajek

- bajka ... žánr na rozhraní lyriky, epiky i dramatu

 

b) epika:

Homér - 2 eposy Ilias a Odysea

 - podle tradice slepý (lidé věřili, že slepci mají věštecké schopnosti)

 - byl AED, 8. – 7. století pnl. Homér

"Té nejkrásnější"

"Ilias"

-Íliou=Trója

-válečný epos,delší ne Odysseia

-zachycuje posledních 51 dní Trojské války

-dochází k idealizaci bohů a lidí,bohové mají lidské vlastnosti,ale nelze se proti nim vzepřít

-úloha o osudovosti(daný osud)

 

"Odysseia"

- počátek 7.stol.př.n.l

- obsahuje 12 000 veršů

- zaznamenává posledních 41 dnů Odysseova putování

- komplikovanější děj,zábavnější,více dialogů

- člověk je podřízen bohům

- inspirace:

- J.Marek - „Můj strýc Odysseus”

- C.Monteverdi - „Odysseův návrat do vlasti

- J.Joyce - „Odysseus

 

ATTICKÉ OBDOBÍ

- základy athénské demokracie (soud)

- vrchol řeckého dramatu

- vznik městských států

- drama- 500 př.n.l.

- městské Dionýsie (kult boha Dionýsa, který se do Řecka dostává z Blízkého východu 1300př.n.l.)

- první dramatik – Thespis - 6.stol.př.n.l.

- vytváří zárodky prvního dramatu - k improvizovanému ději

dithyrambu přidává prolog a verše, které deklamuje herec-tento

herec pak vede rozhovor s vůdcem sboru

- dithyramb-vyvinulo se z něj drama

- řecká rituální kultovní píseň,zpívaná sborem poctě bohu

- základem - improvizovaný příběh

- divadelní hry - veršované

- žánry dramatu - KOMEDIE, TRAGÉDIE (kozlí píseň)

- činohra, veselohra, fraška, revue, muzikál, absurdní drama, satyrské drama - parodie na tragédii

- na začátku drama - prolog

- na konci - epilog

- části dramatu-scéna, jednání,výstup

- důležitá role – OSUD - je nám daný,neměnný

- připomíná se pomocí věšteb,snů,..

 

DRAMATICI KLASICKÉHO OBDOBÍ

 

1)AISCHYLOS

- 500 př.n.l.

- dochováno 7 her-všechny těží z mytologie-jakmile lidé překročí jisté normy dostanou trest bohy

- v jeho hrách se objevuje rozdvojenost-př.Orestés – autor ospravedlňuje jeho čin(zabil svou matku)

a na druhou stranu ho pokládá za vraha

- dílo - „Peršané”

Upoutaný Prométheus”

- zavádí druhého herce na scénu

 

2) SOFOKLÉS

- 500př.n.l., 7 tragédií

- morální volba postavy

- zavádí třetího herce na scénu

- jeho hry - větší napětí, zápletka konflikt

- „bůh ze stroje- vyřešení konfliktu

= deus ex machina 

Antigona

A nepřipouštím,že by zákon ten či ten,

vydaný tebou,člověkem,směl platit víc

než napsaný a nevývratný věčný řád.

Jen to jsou totiž pro mě platné zákony

a ty se nezrodily včera nebo dnes

jsou z hlubin času, do nichž nikdo nedozří

 

- Antigona - dcera Oidipa

- po smrti otce se vrací do Théb

- zabiti 2 její bratři Polyneikés, Eteoklés

- králem - Kreón

 

Oidipus”- věštba - zabije svého otce a ožení se se svou vlastní matkou

=>oslepí se, Eteoklés a Polyneikés ho pošlou do vyhnanství

 

3) EURIPIDES

- 18 tragédií, 1 drama

- stejný princip jako Sofoklés

- psychologická analýza postav,zejména žen

- vášeň,emoce-pohlcují celou postvu

- zlidštění mytologických postav

- dílo:Médea,Ifigénie v Tauridě,Ifigénie v Aulidě,Hyppolytos

 

Médea

- dcera krále Aiéta

- místo - Kolchida

- plavci Argonauti,v čele Iáson-Médea mu pomohla získat zlaté rouno,ptž. do něj byla zamilovaná

- Médea zavraždila svého bratra a otce => zrádkyně vlasti

- po 10-ti letech Iáson Médeu opustil => její pomsta-zabije jejich 2 syny

 

4) ARISTOFANES

- dílo - Mír, Vosy, Jezdci

 

PRÓZA ATTICKÉHO OBDOBÍ

1) řečnická 

- Isokratés, Démosthenes - bojovné řeči

 

2) dějepisecká

HÉREAOTOS-„otec historie”

-dílo-„Historie”- 9ti svazkové dílo - dějiny řecko-perského světa -od

dob mýtyckých 479př.n.l.

-1. zpracování dějin světa

 

THUKYDIDÉS - „otec vědeckého dějepisu”

- historiografie-vědecký dějepis

- objektivnost

- dílo-„Dějiny Peloponéské války”

- vrchol historiografické literatury

 

3) filosofická

PLATON - filozof,žák SokrataPlaton

- vlastní filozofická škola

- jeho žákem byl Aristoteles

- idealistická filozofie

- díla - Ústava ,Zákony

 

ARISTOTELES - vlastní škola,učitel Alexandra MakedonskéhoAristoteles

- kritizuje Platonův idealistický systém

- díla – Rétorika, Poetika

 

Poetika”-1)vysvětlení všech řeckých tragédií

-2)zásada 3 jednot v dramatu-místa,času a děje

=> na jednom místě,průběh 24 hodin,jedna hlavní linie

-3)zaznamenává kompoziční výstavbu dramatu

Expozice - seznámení,úvod

Kolize - rozvíjení děje,lepší poznání postav

Krize - konflikt

Peripetie - nevyhnutelný konflikt

Katastrofa - vyřešení

- s poetikou souvisí dílo Umberta Eca (2.pol.20.stol)

- dílo - „Jméno růže” - reaguje na 1.část v poetice, kt. se jmenuje o smíchu

- smích ve středověku, věc velmi nebezpečná

 

bohové

Zeus – vládce všech bohů, Hera – Diova žena, strážkyně domovů, Poseidon – moře, Afrodita – láska, Hefaistos – manžel Aforidty,  syn Diův, Hádes – podsvětí, Áres – války, Athéna – moudrost, Apollon – slunce, Artemis – lov, Hermes – posel bohů

 

 

Římská literatura

 • kulturně přejímají hodnoty řecké

 • díky Římanům se řecká kultura rozšiřuje po celém světě

UMĚNÍ

 • byli to perfektní technici

 • stavěly se divadla, amfiteátry, koloseum, thermy – lázně, cirky – stadiony, Pantheon(z dutých cihel), vítězné oblouky, fóra - náměstí

sochařství

- reliéfy – plastické výzdoby vystupující ze zdi

malířství

- fresky – malby do vlhké omítky

 

DRAMA

- hrají se spíše komedie

Plautus - fraškovité, vtipné, komické hry ze života

- „Aulularia“ – (komedie o hrnci)-hl.postava-Euklis,peníze jsou smyslem života -reaguje Moliére – Lakomec (hl. postava Harpagon)

- „Pseudolus” – o otrokovi

- „Chlubný voják”

Terencius - bere náměty z vyšších vrstev

- dílo Kleštěnec-komedie

Seneca - píše tragedie

- navazuje na něj francouzské i španělské drama

- hodně dochovaná díla

 

VRCHOLNÉ OBDOBÍ

- 1. století př. K. vrchol literatury

próza

Caesar –  "Zápisky o válce galské"

poezie

Carus – básnická sbírka „O přírodě“

Catullus – zakladatel milostné poezie

 

Publius Ovidius Naso - působí na dvoře císaře Augusta

- byl vyhnán, není jasné proč (patrně kvůli dílu Umění milovat)

- otevřené až pobuřujícíPublius Ovidius Naso

- vyhnanství v Tomidě – město v dnešním Rumunsku

- tvorba:

1) milostná lyrika – "Umění milovat"

2) žalozpěvy – i dílo "Žalozpěvy" - z vyhnanství, píše o stesku

- orig. název Tristis Libris

 - reaguje J. S. Machar – "Tritium Vindobona"

Vindobona-Vídeň

3) mytologie – "Proměny" - metamorfózy

- 250 řeckých a římských bájí a v každé nějaká proměna

- dílo končí proměnou Caesara v kometu

Filemon a Baucis

- z díla proměny

- byly to dva starci, jenž jako jediní pohostili neznámé hosty,

kteří se následně představili jako bohové Zeus a Hermes

- za pohostinnost byli odměněni chrámem a splněním přání –

přejí si zemřít spolu, je jim vyhověno => proměna v dub a lípu

"Pygmalion"

- název podle sochaře žijícího na Kypru

- uplácal si sochu ženy, do které se zamiloval

- prosí bohyni Afroditu, aby mu jí oživila

- proměna sochy v ženu

- reaguje G. B. Shaw svojí stejnojmennou komedií

 

Publius Vergilius Maro - velký cestovatel, cestoval za poznáním

 - životní dílo "Aeneis"Publius Vergilius Maro

- rozsáhlá básnická sbírka – epos

- má „jen“ 10 000 veršů

- vytvořeno na přání císaře Augusta

- dílo má stejnojmenného hrdinu, kt prožívá podobná

dobrodružství jako Odysseus

- hrdina odchází po pádu Troje a hledá novou vlast,

nalézá v ústí řeky Tibery a zakládá město Lavinium

- římský národní epos, stal se vzorem pozdější

středověké rytířské eposy

- v renesanci se inspiruje D. Alighieri dílem Božská komedie - hrdinu prochází částmi Peklo a Očistec právě Vergilius

- další díla: Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické. Tristan a Isolda, Píseň o Nibelunzích, Píseň o Rollandovi - tvrdohlavý a bláznivý hrdina

 

Horatius - básník a Vergiliův přítel

- měl hlavní význam ve vývoji básnických teorií

- dílo "Ars Poetika"

- „umění básnické“

- uzákoňuje zde básnické normy

Petronius – dílo "Satyricon"

- kombinace prózy a verše

- paroduje všechny vrstvy římské společnosti

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt