Jméno:
Heslo:

« 1 ... 12 13 14 (15)
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 4700x
 • elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok
 • Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon
 • vlastní indukce, indukčnost cívky
 • energie magnetického pole cívky
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 3964x
 • obraz skutečný a neskutečný
 • zobrazování zrcadlem rovinným, kulovým, čočkou
 • ohnisková vzdálenost, zobrazovací rovnice zrcadla a čočky
 • druhy čoček, mohutnost čočky, vady čoček
 • optické přístroje: oko, lupa, mikroskop, dalekohled, fotoaparát
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 3893x
 • rychlost, vlnová délka a frekvence světla
 • odraz a lom světla, index lomu, disperzní křivka
 • rozklad bílého světla hranolem - spektrum
 • skládání barev - barvy základní a doplňkové
 • interference světla na tenké vrstvě, na mřížce
 • ohyb světla
 • polarizace světla
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 4148x
 • spektrum elektromagnetického záření, vlastnosti a užití IČ, UV, RTG záření
 • spektrum emisní a absorpční; spektrum spojité, čarové, pásmové
 • záření černého tělesa - Wienův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon
 • radiometrické (zářivý tok, zářivost, intenzita záření) a fotometrické veličiny (světelný tok, svítivost, osvětlení) 
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 3767x
 • rychlost světla ve vakuu
 • postuláty (principy) STR
 • důsledky STR
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 4104x
 • foton jako světelné kvantum a jeho energie, Planckova konstanta
 • fotoelektrický jev, Einsteinova teorie fotoelektrického jevu, Comptonův jev
 • dualismus vlna - částice
 • rozměry atomu a jádra
 • vývoj názorů na stavbu atomů - modely: Thomsonův - pudingový model; Rutherfordův planetární model; Bohrův - kvantový model, Bohrovy postuláty, spektrum atomu vodíku, série spekter - Lymanova, Balmerova, ...; Sommerfeldův - slupkový model, význam hlavního, vedlejšího, magnetického a spinového kvantového čísla; Schrodingerův model, de Broglieho hypotéza, vlnová funkce a její význam; Heisenbergovy relace neurčitosti
 • spontánní a stimulovaná emise, LASER a jeho využití
Zařazení: Fyzika
Update: 12. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 20362x
 • stavba a rozměry atomového jádra, nuklid, izotop, radionuklid
 • hmotnostní schodek (úbytek), vazebná energie, ekvivalentnost hmoty a energie
 • štěpení a syntéza jader
 • zákony zachování při jaderných reakcích
 • radioaktivita přirozená a umělá, druhy záření α, β, γ, posunová pravidla, přeměnové řady
 • poločas rozpadu, zákon radioaktivní přeměny, aktivita zářiče
 • jaderná elektrárna - schéma, palivo, moderátor, regulace, zajištění bezpečnosti, TOKAMAK
Zařazení: Fyzika
Update: 29. 12.2010
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 7.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 4602x
 • pozorování vesmíru - spektrum elektromagnetického záření
 • charakteristiky hvězd - poloha, vzdálenost, pohyb, hmotnost, rozměry, jasnost, spektrum, teplota, rotace
 • zdroje energie ve hvězdách
 • stavový diagram hvězd (Hertzsprungův - Russellův dalekohled)
 • vývoj hvězd a Sluneční soustavy
 • struktura vesmíru - hvězdy, galaxie, kupy galaxií, ...
 • rozpínání vesmíru - východiska, fundamentální objevy, názory na vývoj vesmíru
« 1 ... 12 13 14 (15)
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt