Jméno:
Heslo:

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 15 »
Zařazení: Biologie
Update: 22. 02.2011
Autor: Jirka Korec
Hodnocení: 9.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 8074x
 • Základní pojmy- znak, fenotyp,gen, genotyp
 • Genetika buněk-1.Prokaryotická buňka, 2.Eukaryotická buňka
 • Genetika organismů-křížení, dědičnost kvalitativních znaků, dědičnost kvantitativních znaků
 • Proměnlivost - příčiny proměnlivosti, mutace podle rozsahu, mutace podle způsobu vyvolání, význam mutací
 • Genetická struktura populace a její vývoj, faktory ovlivňující genetickou rovnováhu
 • Aplikace genetiky
 • Šlechtitelství
Zařazení: Anglický jazyk
Update: 18. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 9.00 / 10 (3 hlasů)
Otevřeno: 22628x
 • History: Columbus, Pilgrims - Mayflower, Treaty of Paris, The Boston Tea Party, The Declaration of Independence, The Bill of Rights, The Gold Rush, Civil War, The Emancipation Proclamation, era of expansion, The Great Depression, ...
 • Traditions: Christmas, Thanksgiving, Halloween, Independence Day, Columbus Day, Memorial Day, Veterans Day, President's Day, Saluting the flag
Zařazení: Fyzika
Update: 18. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 9.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 27017x
 • přehled skupenství látek, změny skupenství
 • skupenské teplo, měrné skupenské teplo
 • tání, tuhnutí
 • kondenzace, vypařování, var, pára sytá, přehřátá
 • sublimace, desublimace
 • fázový diagram, trojný bod, kritický bod
 • vodní pára v atmosféře, vlhkost vzduchu - absolutní, relativní
Zařazení: Fyzika
Update: 18. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 8.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 12638x
 • látky krystalické a amorfní
 • ideální krystalická mřížka, poruchy krystalické mřížky
 • deformace, druhy deformací, křivka deformace, Hookův zákon
 • teplotní délková a objemová roztažnost pevných látek
Zařazení: Biologie
Update: 12. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 14264x
 • nukleové kyseliny
 • syntéza DNA, RNA (replikace, transkripce)
 • proteosyntéza (syntéza bílkovin)
 • dědičnost a proměnlivost - názvosloví - gen, genotyp, fenotyp, alela, homozygot, heterozygot
 • geny malého a velkého účinku
 • vztahy mezi alelami
 • Mendelovy zákony
Zařazení: Německý jazyk
Update: 12. 02.2011
Autor: Katka Mourková
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 7891x
 • Österreich: Sprache, Flüsse, Seen, Industrie, Interessantes
 • Luxemburg: Sprache, Industrie, Interessantes 
Zařazení: Český jazyk
Update: 08. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 8.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 6079x
 • Předhusitská literatura
 • Husovi předchůdci - Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného
 • Jan Hus, Vavřinec z Březové, Petr Chelčický, Řehoř Krajčí, Václav Šašek z Bířkova
 • traktát, postila
Zařazení: Český jazyk
Update: 08. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 13130x
 • charakteristika doby, románské umění, gotické umění, středověká literatura
 • hrdinská a rytířská epika, dvorská lyrika, nezařazená díla
 • Česká středověká literatura, Literární památky na jižní Moravě
 • Literatura Staroslověnská, Stsl literatura na území Čech
 • Latinská literatura na našem území, Počátky české literatury
 • Vrcholná Gotika 14. - 15. století - legendy, drama, rytířská epika, exkluzivní próza, exempla, kronikářství, odborná literatura, žákovská poezie, lyrika, sociální satira
Zařazení: Biologie
Update: 08. 02.2011
Autor: Kamil Bulka
Hodnocení: 10.00 / 10 (4 hlasů)
Otevřeno: 29183x
 • Vyšší rostliny
 • oddělení Mechorosty - třídy: Játrovky, mechy
 • oddělení Kapraďorosty - třídy: Přesličky, Kapradiny
 • obrázky 
Zařazení: Český jazyk
Update: 07. 02.2011
Autor: Honza Kozel
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 8067x
 • Řecká literatura:
  • Homér, Attické období, Dramatici klasického období - Aischylos, Sofoklés, Euripides, Aristofanes, Próza Attického období - Héreatos, Thukydides, Platon, Aristoteles, bohové
 • Římská literatura:
  • Drama - Plautus, Terencius, Seneca, Vrcholné období - Caesar, Carus, Catullus, Publius Ovidius Naso, Publius Vergilius Maro, Horatius, Petronius
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 15 »
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt