Jméno:
Heslo:
RSS Feed

Český jazyk


(1) 2 3 »
Zařazení: Český jazyk
Update: 20. 03.2011
Autor: Honza Kozel
Hodnocení: 7.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 21591x
 • Situace celé Evropy, znaky
 • Moderní básnické směry - symbolismus, dekadence, secese, impresionismus
 • Prokletí básníci 19. století - Charles Baudelaire, Stephane Mallarme, Jean Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Maurice Maeterlinck, Rainer Maria Rilke, August Strinberg, Oscar Wilde, D. S. Merežkovskij
Zařazení: Český jazyk
Update: 14. 03.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 10.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 16511x

charakteristika doby, rysy divadla, příklady českých autorů a jejich her

Gabriela Preissová, Alois Mrštík, Vilém Mrštík, Ladislav Stroupežnický

Zařazení: Český jazyk
Update: 14. 03.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 6.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 21280x
 • charakteristika doby, přehled, souvislosti
 • venkovská próza - Karel Václav Rais, Tereza Nováková, Antal Stašek, Josef Holeček, Jan Herben, Jindřich Šimon Baar, Karel Klostermann
 • historická próza - Zikmund Winter, Václav Beneš Třebízský, Josef Svátek, Alois Jirásek 
 • městská próza - Ignác Herrmann, Karel Matěj Čapek-Chod, Josef Karel Šlejhar 
Zařazení: Český jazyk
Update: 08. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 8.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 6078x
 • Předhusitská literatura
 • Husovi předchůdci - Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného
 • Jan Hus, Vavřinec z Březové, Petr Chelčický, Řehoř Krajčí, Václav Šašek z Bířkova
 • traktát, postila
Zařazení: Český jazyk
Update: 08. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 13129x
 • charakteristika doby, románské umění, gotické umění, středověká literatura
 • hrdinská a rytířská epika, dvorská lyrika, nezařazená díla
 • Česká středověká literatura, Literární památky na jižní Moravě
 • Literatura Staroslověnská, Stsl literatura na území Čech
 • Latinská literatura na našem území, Počátky české literatury
 • Vrcholná Gotika 14. - 15. století - legendy, drama, rytířská epika, exkluzivní próza, exempla, kronikářství, odborná literatura, žákovská poezie, lyrika, sociální satira
Zařazení: Český jazyk
Update: 07. 02.2011
Autor: Honza Kozel
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 8066x
 • Řecká literatura:
  • Homér, Attické období, Dramatici klasického období - Aischylos, Sofoklés, Euripides, Aristofanes, Próza Attického období - Héreatos, Thukydides, Platon, Aristoteles, bohové
 • Římská literatura:
  • Drama - Plautus, Terencius, Seneca, Vrcholné období - Caesar, Carus, Catullus, Publius Ovidius Naso, Publius Vergilius Maro, Horatius, Petronius
Zařazení: Český jazyk
Update: 30. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 10.00 / 10 (4 hlasů)
Otevřeno: 40648x

Kritický realismus ve světové literatuře

Zařazení: Český jazyk
Update: 27. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 10.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 15208x
 • klasicismus - znaky: architektura, hudba, literatura + představitelé
 • Pierre Corneille, Jean Racine, Moliere, Jean de la Fontaine, Carlo Goldoni
 • osvícenství - znaky + představitelé: Charles Luis de Montesquiem, Voltaire, Denis Diderot, Daniel Defoe, Henry Fielding, Jonathan Swift, Pierre Beaumarchais
Zařazení: Český jazyk
Update: 27. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 7354x
 • charakteristika, vedoucí síla, důležitá data, charakter NO, rozdělení do etap, jazyková situace
 • 1. etapa - literatura: J. Dobrovský, historie: G. Dobner, F. M. Pelcl, žurnalistika: V. M. Kramérius, divadlo: V. Thám, P. Šedivý, A. J. Zíma, M. Štvám, poezie: V. Thám, A. J. Puchmajer
 • 2. etapa - J. Jungmann, F. Palacký, P. J. Šafařík, J. Kollár, Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (V. Hanka, J. Linda), F. L. Čelakovský, F. Škroup, J. Nepomucký Štěpán, V. K. Klicpera, V. Kopecký
 • 3. etapa - divadlo, autoři
Zařazení: Český jazyk
Update: 25. 01.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 10.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 26535x
 • obecná charakteristika a znaky romantismu, porovnání romantismu s klasicismem
 • malířství, hudba, znaky literatury, představitelé, dělení romantismu, žánry, romantický hrdina
 • Polsko - Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki
 • USA - Edgar Allan Poe - detailní rozbor díla "Havran", Nathaniel Hawthorne, H. W. Longfellow
 • Francie - Victor Hugo - rozbor díla "Bídníci", Stendhal, Alfred de Musset
 • Německo - Novalis, E.T.A. Hoffman, Grimmové, Heinrich Heine
 • Rusko - Alexander Sergejevič Puškin, Michail Jurjevič Lermontov, I. A. Gončarov
 • Anglie - George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley, Walter Scott
(1) 2 3 »
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt