Jméno:
Heslo:
RSS Feed

Biologie


(1) 2 3 »
Zařazení: Biologie
Update: 03. 03.2011
Autor: Bert Šváb
Hodnocení: 3.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 7460x
 • Mykologie, tvorba stélky a pletiv, rozmnožování, výtrusy, výskyt, význam, dělení
 • hlenky, chytridiomycety, oomycety, houby pravé, zygomycety, lišejníky 
Zařazení: Biologie
Update: 03. 03.2011
Autor: Adélka Eretová
Hodnocení: 10.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 9244x
 • rozmnožování - pohlavní, nepohlavní
 • vznik a vývoj pohlavních buněk - spermatogeneze, oogeneze oplození - vnitřní, vnější vývoj - přímý, nepřímý RS člověka:
 • mužská/ženská pohlavní soustava
 • ovulační a menstruační cyklus
 • pohlavní chromozomy
 • pohlavní styk, oplození vajíčka, těhotenství, porod antikoncepce pohlavní choroby sexuální odchylky
Zařazení: Biologie
Update: 02. 03.2011
Autor: Veronika Vojtajová
Hodnocení: 9.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 8860x

Stavba a fce smyslové soustavy živočichů a člověka

 • charakteristika smyslů
 • chemoreceptory -> čich u člověka, chuť u člověka
 • mechanoreceptory -> kožní (hmatový orgán)
 • postranní čára
 • sluch -> sluch u člověka - vnímání zvuku
 • statokinetické ústrojí
 • termoteceptory
 • fotoreceptory
 • zrak u člověka -> procesy vidění, poruchy zraku
Zařazení: Biologie
Update: 01. 03.2011
Autor: Dave Smolík
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 6387x
 • typy dýchání 
 • dýchací soustava člověka 
 • mechanika dýchání
 • funkce dýchací soustavy 
 • nemoci dýchacích cest
Zařazení: Biologie
Update: 26. 02.2011
Autor: Veronika Vojtajová
Hodnocení: 9.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 15955x
 • PARYBY
  •    -> NS, TS, DS, CS, RS, smysly, systém:
   • podtřída - příčnoústí; řády - žraloci a rejnoci; podtřída - chiméry
 • RYBY
  •      -> kůže, kostra, ploutve, NS, TS, DS,  CS, VS, RS, smysly, ekologie, systém:
   • podtřídy - dvojdyšní, lalokoploutví, paprskoploutví                     
   • nadřády - násadcoploutví, chrupavčití,mnohokostnatí,kostnatí                  
   • řády bezostní,máloostní,hrdloploutví,ďasové,holobříší,gavúni,lůčkožábří,ostnoploutví,   platýsové, čtverzubci 
Zařazení: Biologie
Update: 22. 02.2011
Autor: Jirka Korec
Hodnocení: 9.00 / 10 (1 hlas)
Otevřeno: 7950x
 • Základní pojmy- znak, fenotyp,gen, genotyp
 • Genetika buněk-1.Prokaryotická buňka, 2.Eukaryotická buňka
 • Genetika organismů-křížení, dědičnost kvalitativních znaků, dědičnost kvantitativních znaků
 • Proměnlivost - příčiny proměnlivosti, mutace podle rozsahu, mutace podle způsobu vyvolání, význam mutací
 • Genetická struktura populace a její vývoj, faktory ovlivňující genetickou rovnováhu
 • Aplikace genetiky
 • Šlechtitelství
Zařazení: Biologie
Update: 12. 02.2011
Autor: Martin Bulín
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 14154x
 • nukleové kyseliny
 • syntéza DNA, RNA (replikace, transkripce)
 • proteosyntéza (syntéza bílkovin)
 • dědičnost a proměnlivost - názvosloví - gen, genotyp, fenotyp, alela, homozygot, heterozygot
 • geny malého a velkého účinku
 • vztahy mezi alelami
 • Mendelovy zákony
Zařazení: Biologie
Update: 08. 02.2011
Autor: Kamil Bulka
Hodnocení: 10.00 / 10 (3 hlasů)
Otevřeno: 28242x
 • Vyšší rostliny
 • oddělení Mechorosty - třídy: Játrovky, mechy
 • oddělení Kapraďorosty - třídy: Přesličky, Kapradiny
 • obrázky 
Zařazení: Biologie
Update: 07. 02.2011
Autor: Michaela Votíková
Hodnocení: 0.00 / 10 (0 hlasů)
Otevřeno: 5876x
 • Výživa - Autotrofie (fototrofní, chemotrofní), Heterotrofie (syprofytismus, parazitismus), Mixotrofie (poloparazitismus, masožravé rostliny), Symbióza (hlízkové bakterie, mykorrhiza, lišejníky)
 • Vodní režim - Příjem vody (difúze, osmóza, hydratace), Vedení vody, Výdej vody
Zařazení: Biologie
Update: 28. 01.2011
Autor: Adélka Turčová
Hodnocení: 9.00 / 10 (2 hlasů)
Otevřeno: 11083x
 • Charakteristika třídy ptáků
 • TS, NS, VS, DS, CS, rozmnožování
 • ekologie, etologie, význam - domestifikace!!! (vrubozobí, hrabaví, měkkozobí)
 • systém třídy ptáků
 • nadřády: běžci, letci
 • řády: tučňáci, potápky, trubkonosí, ...
(1) 2 3 »
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt