12. 01.2011Evee.cz/Fyzika
Obvod střídavého proudu
  • generátor střídavého proudu
  • jednoduchý elektrický obvod s odporem, cívkou a kondenzátorem
  • sériový obvod RLC, rezistance, induktance, kapacitance, impedance, rezonance
  • výkon střídavého proudu, efektivní hodnoty proudu a napětí, účiník
  • trojfázová soustava, zapojení spotřebiče do hvězdy a trojúhelníka
  • elektromotor, transformátor
  • elektrárna, přenosová soustava

Tento maturitní okruh se zpracovává.