Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 730x 9.00 1
2 Management Fyzika 948x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 988x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 775x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 665x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 558x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 859x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 543x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 706x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1264x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 846x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1067x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 731x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 955x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 597x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 997x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 565x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1598x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 590x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1144x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1073x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2002x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 665x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1541x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2478x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 878x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3313x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 659x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 652x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 855x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 569x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 592x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 644x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 560x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1164x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 382x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3159x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 716x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1381x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 1897x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1124x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 519x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 965x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 542x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 890x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 670x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1529x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1004x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 629x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 901x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 928x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2236x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3229x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1259x 0.00 0
8 S prvky Chemie 892x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 749x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1349x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1096x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 654x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 690x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1460x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 820x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1484x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 980x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 665x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 734x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 734x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1152x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1150x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 968x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 938x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 839x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1098x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 4628x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 595x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 596x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 1997x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1615x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 1902x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 747x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 798x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 890x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1196x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 657x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 883x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 744x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 2578x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2152x 6.00 1
2 Kubismus Umění 491x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 6685x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 616x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 614x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 642x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1784x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 407x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1006x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 464x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2015 | © Kitt