Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 854x 9.00 1
2 Management Fyzika 1090x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1200x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 892x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 789x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 675x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 994x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 650x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 835x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1461x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 973x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1225x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 868x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1193x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 735x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1160x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 754x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1728x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 728x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1260x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1216x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2161x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 762x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1657x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2762x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 994x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3517x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 775x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 780x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1007x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 677x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 703x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 752x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 667x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1278x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 468x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3611x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 811x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1526x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2035x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1276x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 624x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1102x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 666x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1021x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 786x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1661x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1192x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 755x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1020x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1096x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2562x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3587x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1385x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1006x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 846x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1626x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1232x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 775x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 812x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1640x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1108x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1701x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1108x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 807x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 857x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 864x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1298x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1281x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1128x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1064x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 945x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1205x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5118x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 686x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 687x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2262x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1711x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2141x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 857x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 906x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1000x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1349x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 762x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 985x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 881x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3028x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2326x 6.00 1
2 Kubismus Umění 576x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7180x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 728x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 723x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 753x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1883x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 498x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1096x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 536x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt