Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 847x 9.00 1
2 Management Fyzika 1081x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1141x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 890x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 786x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 673x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 991x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 648x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 831x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1446x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 967x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1214x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 863x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1175x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 724x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1156x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 741x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1722x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 699x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1255x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1212x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2148x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 760x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1651x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2737x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 991x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3502x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 768x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 771x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 973x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 675x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 698x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 746x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 662x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1275x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 464x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3562x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 808x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1510x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2027x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1266x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 619x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1098x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 663x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1016x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 784x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1652x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1187x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 752x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1017x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1088x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2526x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3553x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1379x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1000x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 842x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1611x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1227x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 767x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 807x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1632x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1004x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1652x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1100x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 797x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 853x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 858x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1290x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1270x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1116x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1054x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 940x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1199x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5052x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 681x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 682x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2251x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1704x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2096x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 852x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 898x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 994x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1342x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 758x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 977x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 877x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 2953x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2289x 6.00 1
2 Kubismus Umění 573x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7144x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 719x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 720x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 750x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1877x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 496x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1088x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 534x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt