Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 1009x 9.00 1
2 Management Fyzika 1277x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1674x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 1045x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 966x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 797x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1189x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 759x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 983x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1749x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 1113x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1655x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 1000x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1521x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 887x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1361x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 1031x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1909x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 1162x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1427x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1397x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2352x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 925x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1816x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 3143x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1130x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3815x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 947x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 960x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1185x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 814x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 826x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 924x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 821x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1432x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 604x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 4170x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 959x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1760x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2266x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1534x 10.00 1
5 Dědičnost a proměnlivost Biologie 6444x 8.00 1
6 Dýchací soustava Biologie 779x 5.00 1
7 Vzdušnicovci Biologie 1321x 0.00 0
8 Systém hmyzu Biologie 807x 0.00 0
9 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1145x 0.00 0
10 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 927x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1343x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 960x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1163x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1308x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 3070x 0.00 0
6 Silikon Chemie 4032x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1740x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1221x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 990x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 2085x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1412x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 981x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 951x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1910x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 2218x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1967x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1259x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 1019x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 994x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 1010x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1587x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1538x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1392x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1311x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 1109x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1380x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5859x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 852x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 845x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2641x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1893x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2482x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 1052x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 1083x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1156x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1545x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 937x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1166x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 1027x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3741x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2705x 6.00 1
2 Kubismus Umění 704x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 8013x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 1023x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 858x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 866x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 2103x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 619x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1332x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 652x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt