Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 843x 9.00 1
2 Management Fyzika 1073x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1132x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 887x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 783x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 671x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 983x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 646x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 826x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1426x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 962x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1201x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 855x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1153x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 714x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1150x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 723x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1717x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 693x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1252x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1204x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2141x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 754x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1646x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2725x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 983x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3487x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 762x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 768x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 966x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 673x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 689x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 738x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 651x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1269x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 462x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3520x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 801x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1498x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2020x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1260x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 613x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1094x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 659x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1011x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 781x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1645x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1158x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 746x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1012x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1061x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2511x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3526x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1373x 0.00 0
8 S prvky Chemie 993x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 837x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1594x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1222x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 752x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 803x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1624x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 971x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1641x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1095x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 780x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 846x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 853x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1281x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1261x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1101x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1046x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 936x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1193x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5035x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 676x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 679x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2224x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1695x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2083x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 848x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 893x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 986x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1337x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 751x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 972x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 821x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 2878x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2281x 6.00 1
2 Kubismus Umění 569x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7122x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 708x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 715x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 748x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1870x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 492x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1082x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 531x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt