Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 800x 9.00 1
2 Management Fyzika 1016x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1081x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 841x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 737x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 629x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 923x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 601x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 782x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1350x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 906x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1143x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 804x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1063x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 661x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1099x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 645x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1671x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 651x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1208x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1142x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2081x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 715x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1584x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2613x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 937x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3413x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 716x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 714x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 923x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 624x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 644x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 693x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 613x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1223x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 421x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3419x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 762x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1451x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 1970x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1201x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 571x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1045x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 613x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 961x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 736x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1597x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1111x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 696x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 962x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1004x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2391x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3410x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1325x 0.00 0
8 S prvky Chemie 947x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 798x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1529x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1170x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 698x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 753x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1561x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 913x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1570x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1042x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 720x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 791x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 796x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1225x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1213x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1036x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 992x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 891x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1150x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 4862x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 640x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 630x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2129x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1656x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2010x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 802x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 853x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 945x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1286x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 707x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 930x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 782x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 2711x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2229x 6.00 1
2 Kubismus Umění 528x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 6939x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 665x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 672x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 699x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1824x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 448x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1041x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 494x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt