Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 922x 9.00 1
2 Management Fyzika 1159x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1497x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 919x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 826x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 705x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1049x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 677x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 874x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1601x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 1007x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1309x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 904x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1340x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 781x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1238x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 835x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1792x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 840x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1317x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1278x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2228x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 808x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1706x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2905x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1040x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3631x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 834x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 825x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1070x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 720x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 743x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 806x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 708x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1330x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 512x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3860x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 848x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1603x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2105x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1363x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 661x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1195x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 700x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1050x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 818x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1725x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1233x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 812x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1061x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1165x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2775x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3841x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1449x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1101x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 884x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1959x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1296x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 868x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 852x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1711x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1309x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1830x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1150x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 878x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 897x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 901x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1442x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1371x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1246x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1133x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 1003x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1254x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5516x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 739x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 726x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2428x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1765x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2296x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 939x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 960x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1048x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1415x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 816x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1049x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 931x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3347x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2477x 6.00 1
2 Kubismus Umění 607x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7453x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 797x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 764x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 778x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1970x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 531x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1191x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 566x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt