Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 829x 9.00 1
2 Management Fyzika 1055x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1110x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 871x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 768x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 657x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 965x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 633x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 812x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1392x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 942x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1184x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 837x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1122x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 695x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1131x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 697x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1702x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 681x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1239x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1183x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2122x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 742x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1624x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2677x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 967x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3454x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 748x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 752x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 954x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 661x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 677x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 727x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 640x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1254x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 447x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3479x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 788x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1479x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2003x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1245x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 602x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1078x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 644x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 995x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 768x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1630x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1142x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 727x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 995x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1042x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2437x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3460x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1358x 0.00 0
8 S prvky Chemie 982x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 825x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1571x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1204x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 731x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 789x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1602x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 954x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1612x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1081x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 762x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 829x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 836x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1258x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1246x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1080x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1025x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 922x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1180x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 4939x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 663x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 666x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2190x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1683x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2046x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 834x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 882x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 974x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1321x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 735x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 961x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 807x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 2797x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2262x 6.00 1
2 Kubismus Umění 555x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7030x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 695x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 700x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 731x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1854x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 477x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1069x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 520x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt