Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 944x 9.00 1
2 Management Fyzika 1188x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1557x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 941x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 850x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 728x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1078x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 693x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 898x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1637x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 1030x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1402x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 929x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1421x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 816x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1276x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 896x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1825x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 897x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1352x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1311x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2259x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 838x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1729x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2972x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1060x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3709x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 864x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 844x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1099x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 738x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 764x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 836x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 727x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1359x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 535x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3960x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 875x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1655x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2167x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1437x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 694x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1230x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 725x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1075x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 836x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1754x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1265x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 852x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1082x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1217x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2865x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3911x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1475x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1135x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 908x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 2000x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1335x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 898x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 879x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1775x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1530x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1871x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1179x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 928x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 920x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 931x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1495x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1407x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1288x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1161x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 1029x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1281x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5689x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 768x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 748x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2505x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1800x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2371x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 958x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 989x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1071x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1462x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 845x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1078x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 952x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3478x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2528x 6.00 1
2 Kubismus Umění 627x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7599x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 919x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 783x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 797x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 2018x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 551x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1230x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 590x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt