Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 757x 9.00 1
2 Management Fyzika 981x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1028x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 802x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 708x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 589x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 890x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 575x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 743x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1302x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 877x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1097x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 768x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1010x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 631x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1070x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 606x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1632x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 616x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1173x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1109x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2042x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 696x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1557x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2537x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 903x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3361x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 685x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 679x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 885x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 598x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 616x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 667x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 583x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1186x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 406x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3302x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 739x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1415x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 1919x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1162x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 543x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1004x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 574x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 921x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 698x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1559x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1082x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 661x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 936x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 963x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2303x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3312x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1289x 0.00 0
8 S prvky Chemie 914x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 771x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1391x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1126x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 676x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 722x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1507x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 864x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1518x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1007x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 686x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 758x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 757x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1190x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1179x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 994x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 961x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 861x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1121x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 4713x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 619x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 613x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2078x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1634x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 1958x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 772x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 821x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 916x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1227x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 679x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 914x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 758x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 2636x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2186x 6.00 1
2 Kubismus Umění 506x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 6802x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 635x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 646x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 668x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1802x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 430x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1022x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 479x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt