Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 774x 9.00 1
2 Management Fyzika 995x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1055x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 817x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 713x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 605x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 897x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 589x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 761x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1328x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 895x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1114x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 787x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1028x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 640x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1087x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 625x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1655x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 625x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1182x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1117x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2063x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 706x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1569x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2573x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 917x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3389x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 700x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 692x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 900x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 606x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 626x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 673x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 596x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1199x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 415x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3360x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 754x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1429x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 1943x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1181x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 557x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1015x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 590x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 936x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 712x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1578x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1096x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 669x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 949x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 986x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2343x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3358x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1310x 0.00 0
8 S prvky Chemie 923x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 781x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1419x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1143x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 687x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 732x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1537x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 887x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1536x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1019x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 696x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 767x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 771x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1208x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1193x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1005x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 975x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 878x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1135x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 4783x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 631x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 616x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2107x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1648x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 1988x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 781x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 833x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 930x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1251x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 698x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 924x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 769x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 2678x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2200x 6.00 1
2 Kubismus Umění 517x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 6857x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 652x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 659x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 681x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1818x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 437x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1034x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 483x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt