Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 878x 9.00 1
2 Management Fyzika 1115x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1455x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 899x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 798x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 679x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1008x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 660x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 842x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1515x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 980x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1266x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 882x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1235x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 744x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1173x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 786x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1754x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 772x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1274x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1233x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2178x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 775x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1671x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2803x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1009x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3554x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 797x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 798x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1021x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 692x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 718x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 774x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 680x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1300x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 481x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3720x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 820x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1542x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2058x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1296x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 633x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1123x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 673x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1028x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 795x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1681x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1202x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 767x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1030x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1117x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2643x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3670x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1413x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1038x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 856x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1892x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1247x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 796x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 825x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1655x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1227x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1766x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1127x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 825x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 866x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 871x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1323x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1309x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1165x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1085x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 965x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1218x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5299x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 697x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 698x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2330x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1728x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2180x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 864x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 923x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1014x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1369x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 781x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1004x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 897x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3146x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2397x 6.00 1
2 Kubismus Umění 584x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7283x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 755x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 733x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 759x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1908x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 512x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1137x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 545x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt