Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 893x 9.00 1
2 Management Fyzika 1142x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1473x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 906x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 810x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 693x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1032x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 666x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 854x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1563x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 993x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1291x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 890x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1278x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 759x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1215x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 808x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1771x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 800x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1294x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1253x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2203x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 789x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1687x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2868x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1027x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3599x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 814x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 810x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1043x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 703x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 728x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 782x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 688x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1315x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 492x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3796x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 832x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1572x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2081x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1327x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 644x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1163x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 683x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1038x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 803x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1698x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1212x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 788x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1044x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1137x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2719x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3782x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1423x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1077x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 867x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1919x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1269x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 846x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 840x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1686x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1257x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1803x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1134x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 844x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 885x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 884x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1363x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1348x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1198x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1110x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 983x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1232x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5434x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 716x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 709x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2391x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1745x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2240x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 909x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 938x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1029x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1389x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 798x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1028x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 913x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3277x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2423x 6.00 1
2 Kubismus Umění 594x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7378x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 775x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 751x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 765x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1937x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 521x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1156x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 554x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt