Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 955x 9.00 1
2 Management Fyzika 1214x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1582x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 953x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 868x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 739x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1093x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 704x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 920x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1656x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 1045x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1465x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 943x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1459x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 830x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1293x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 939x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1842x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 996x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1365x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1331x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2278x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 859x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1746x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 3042x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1075x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3734x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 886x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 856x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1117x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 753x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 775x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 849x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 743x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1375x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 548x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3989x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 891x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1677x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2193x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1461x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 713x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1249x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 740x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1087x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 860x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1775x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1281x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 888x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1099x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1235x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2887x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3948x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1499x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1154x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 920x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 2020x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1350x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 918x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 892x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1815x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1695x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1888x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1193x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 955x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 937x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 944x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1515x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1421x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1317x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1237x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 1045x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1303x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5721x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 787x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 763x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2538x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1820x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2402x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 973x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 1015x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1098x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1478x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 867x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1095x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 965x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3502x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2561x 6.00 1
2 Kubismus Umění 639x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7787x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 947x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 798x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 807x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 2035x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 565x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1261x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 601x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt