Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 906x 9.00 1
2 Management Fyzika 1152x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1483x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 911x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 817x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 697x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1041x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 671x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 865x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1583x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 1001x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1297x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 894x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1308x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 767x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1224x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 817x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1780x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 815x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1302x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1264x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2212x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 798x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1696x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2887x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1032x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3613x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 826x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 816x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1059x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 710x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 735x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 793x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 698x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1321x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 501x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3821x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 838x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1589x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2092x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1345x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 652x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1177x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 689x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1042x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 808x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1714x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1221x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 796x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1051x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1151x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2741x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3803x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1435x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1092x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 871x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1937x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1281x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 857x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 844x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1699x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1274x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1816x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1141x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 861x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 889x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 892x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1418x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1359x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1224x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1124x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 992x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1244x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5459x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 726x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 716x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2406x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1756x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2269x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 930x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 949x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1040x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1400x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 804x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1035x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 922x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3307x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2462x 6.00 1
2 Kubismus Umění 599x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7413x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 785x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 756x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 770x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1951x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 524x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1171x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 560x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt