Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 862x 9.00 1
2 Management Fyzika 1102x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1444x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 897x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 791x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 677x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1000x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 655x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 837x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1493x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 978x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1235x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 871x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1212x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 740x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1164x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 770x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1742x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 733x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1266x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1225x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2169x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 767x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1664x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2780x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1000x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3534x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 788x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 787x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1012x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 683x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 712x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 770x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 675x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1291x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 474x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3646x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 815x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1535x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2044x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1283x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 629x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1110x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 671x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1024x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 790x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1668x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1196x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 761x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1025x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1106x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2597x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3623x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1391x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1020x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 850x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1636x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1240x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 784x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 817x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1650x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1190x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1731x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1114x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 816x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 861x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 870x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1307x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1297x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1148x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1078x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 949x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1211x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5201x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 690x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 691x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2281x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1719x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2156x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 860x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 912x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1004x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1361x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 771x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 995x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 889x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3074x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2361x 6.00 1
2 Kubismus Umění 580x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7234x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 735x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 727x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 755x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1898x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 505x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1127x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 541x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt