Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 882x 9.00 1
2 Management Fyzika 1125x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1464x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 902x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 804x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 687x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1016x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 663x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 847x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1544x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 987x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1283x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 886x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1256x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 749x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1207x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 802x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1760x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 784x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1282x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1241x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2191x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 781x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1678x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2848x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1018x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3578x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 806x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 805x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1034x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 697x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 723x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 777x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 684x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1308x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 487x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3753x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 825x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1563x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2070x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1304x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 637x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1139x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 677x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1033x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 799x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1686x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1207x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 776x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1036x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1126x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2678x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3732x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1417x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1052x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 862x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1904x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1252x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 810x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 835x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1668x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1244x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1790x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1131x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 836x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 876x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 878x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1344x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1327x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1179x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1100x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 976x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1224x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5386x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 706x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 704x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2371x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1734x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2211x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 895x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 930x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1021x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1378x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 788x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1017x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 905x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3210x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2409x 6.00 1
2 Kubismus Umění 588x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7325x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 766x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 744x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 762x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1926x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 517x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1147x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 549x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt