Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 942x 9.00 1
2 Management Fyzika 1184x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1552x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 939x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 848x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 727x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1076x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 692x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 895x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1633x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 1029x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1397x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 926x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1404x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 811x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1274x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 868x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1819x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 885x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1345x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1305x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2256x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 836x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1726x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2951x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1059x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3690x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 861x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 843x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1097x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 737x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 763x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 832x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 725x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1351x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 531x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3948x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 871x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1639x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2154x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1428x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 688x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1225x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 718x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1072x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 835x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1752x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1263x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 848x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1082x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1211x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2859x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3903x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1469x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1131x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 906x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1995x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1331x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 894x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 877x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1755x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1489x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1860x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1172x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 920x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 919x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 929x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1490x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1404x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1281x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1157x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 1026x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1275x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5675x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 765x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 746x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2472x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1794x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2362x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 957x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 983x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1068x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1452x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 843x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1075x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 949x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3464x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2523x 6.00 1
2 Kubismus Umění 627x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7573x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 911x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 780x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 796x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 2011x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 549x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1226x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 587x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt