Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 742x 9.00 1
2 Management Fyzika 962x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1005x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 789x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 693x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 575x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 876x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 556x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 721x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1282x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 861x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1087x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 752x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 988x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 617x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1054x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 579x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1611x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 606x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1158x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1095x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2019x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 678x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1549x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 2498x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 887x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3335x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 670x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 666x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 864x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 583x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 604x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 657x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 571x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1172x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 391x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 3209x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 724x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1397x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 1905x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1145x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 531x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 983x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 556x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 906x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 685x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1540x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1014x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 645x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 917x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 943x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2256x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3260x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1271x 0.00 0
8 S prvky Chemie 896x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 761x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 1363x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1112x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 665x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 711x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1484x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 842x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1499x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 993x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 675x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 748x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 747x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1168x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1164x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 984x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 947x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 849x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1106x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 4658x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 606x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 605x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2035x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1621x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 1922x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 758x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 813x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 900x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1207x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 668x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 898x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 749x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 2608x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2164x 6.00 1
2 Kubismus Umění 495x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 6739x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 623x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 632x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 655x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 1789x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 417x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1010x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 470x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2015 | © Kitt