Jméno:
Heslo:
 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Newton Isaac Fyzika 978x 9.00 1
2 Management Fyzika 1243x 0.00 0
3 Plyn při nízkém a vysokém tlaku Fyzika 1625x 0.00 0
4 Motory, Kruhový děj Fyzika 1018x 0.00 0
5 Práce plynu při kruhovém ději Fyzika 939x 0.00 0
6 Pevné látky Fyzika 771x 0.00 0
7 Ideální krystalová mřížka Fyzika 1126x 0.00 0
8 Poruchy krystalové mřížky Fyzika 734x 0.00 0
9 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi Fyzika 951x 0.00 0
10 Deformace pevných těles Fyzika 1691x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Cocession - přípustkové věty Anglický jazyk 1079x 10.00 1
2 Shakespeare William Anglický jazyk 1591x 5.50 2
3 Going to x Will - predictions Anglický jazyk 970x 0.00 0
4 English Literature of 17th - 20th century Anglický jazyk 1489x 0.00 0
5 American literature of 20th century Anglický jazyk 859x 0.00 0
6 České svátky Anglický jazyk 1325x 0.00 0
7 Science and technology Anglický jazyk 984x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Hugo Victor - "Bídníci" Český jazyk 1868x 10.00 1
2 Sienkiewicz H. - "Quo vadis" Český jazyk 1101x 10.00 2
3 Němcová Božena - "V zámku a v podzámčí" Český jazyk 1390x 10.00 1
4 Čechov A. P. - "Višňový sad" Český jazyk 1361x 10.00 1
5 Zola Émile - "Zabiják" Český jazyk 2308x 10.00 2
6 Joyce James - "Odysseus" Český jazyk 890x 10.00 1
7 Hemingway Ernest - "Komu zvoní hrana" Český jazyk 1780x 10.00 1
8 Steinbeck John - "O myších a lidech" Český jazyk 3086x 10.00 1
9 Literární druhy Český jazyk 1098x 10.00 3
10 Slovní zásoba - pojmy Český jazyk 3767x 9.00 1

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Artikelwörter Německý jazyk 915x 10.00 1
2 Klíč Německý jazyk 923x 10.00 2
3 Zvratné zájmeno "sich" Německý jazyk 1141x 0.00 0
4 Tázací zájmena pro neživotná podstatná jména Německý jazyk 781x 0.00 0
5 Glauben, Wer Německý jazyk 801x 0.00 0
6 3. stupeň v přívlastku Německý jazyk 878x 0.00 0
7 Die Farben Německý jazyk 773x 0.00 0
8 Podmiňovací způsob sloves "být" a "mít" Německý jazyk 1405x 0.00 0
9 Stammbaum - Die Wörter Německý jazyk 578x 0.00 0
10 Podstatná jména v němčině Německý jazyk 4047x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Blechy, Blanokřídlí Biologie 928x 10.00 2
2 Blanokřídlí Biologie 1714x 10.00 1
3 Ptáci Biologie 2223x 10.00 1
4 Nervová soustava Biologie 1490x 10.00 1
5 Dýchací soustava Biologie 746x 5.00 1
6 Vzdušnicovci Biologie 1283x 0.00 0
7 Systém hmyzu Biologie 775x 0.00 0
8 Kudlanky, všekazi, škvoři a další Biologie 1118x 0.00 0
9 Stejnokřídlí, ploštice Biologie 893x 0.00 0
10 Korýši Biologie 1807x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 4.A skupina Chemie 1309x 9.00 2
2 Kationty a anionty Chemie 926x 0.00 0
3 Chalkogeny Chemie 1130x 0.00 0
4 5.A skupina Chemie 1270x 0.00 0
5 Soli kyseliny uhličité Chemie 2938x 0.00 0
6 Silikon Chemie 3986x 0.00 0
7 3.A skupina Chemie 1533x 0.00 0
8 S prvky Chemie 1185x 0.00 0
9 Výroba železa Chemie 957x 0.00 0
10 Manganistan draselný Chemie 2049x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 2. světová válka Dějepis 1377x 9.00 1
2 Slovenský štát, Pražské povstání Dějepis 944x 7.00 1
3 Marianská Týnice Dějepis 924x 0.00 0
4 Řecko-perské války Dějepis 1844x 0.00 0
5 Velký příběh bible Dějepis 1984x 0.00 0
6 Svatá Říše Římská Národa Německého Dějepis 1924x 0.00 0
7 Pozdní středověk Dějepis 1223x 0.00 0
8 Stoletá válka Dějepis 980x 0.00 0
9 Lucemburkové Dějepis 963x 0.00 0
10 Lucemburkové Dějepis 969x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Náboženství Zsv 1545x 10.00 1
2 Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím Zsv 1456x 10.00 1
3 Německá klasická filosofie + I. Kant Zsv 1354x 8.00 1
4 Sociologie Zsv 1273x 0.00 0
5 Sociologie - Rodina Zsv 1079x 0.00 0
6 Politologie Zsv 1334x 0.00 0
7 Občan a právo Zsv 5775x 0.00 0
8 Základy filosofie Zsv 813x 0.00 0
9 Zlaté období filosofie Zsv 798x 0.00 0
10 Filosofie Zsv 2585x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Slepá mapa ČR - horopis Zeměpis 1852x 10.00 1
2 Čína Zeměpis 2439x 9.00 1
3 Mexiko Zeměpis 1004x 0.00 0
4 Andské státy Zeměpis 1047x 0.00 0
5 Mezinárodní organizace Zeměpis 1123x 0.00 0
6 Argentina, Paraguay, Uruguay Zeměpis 1509x 0.00 0
7 Japonsko Zeměpis 899x 0.00 0
8 Jižní Korea, Singapur Zeměpis 1128x 0.00 0
9 Jihomoravský kraj Zeměpis 998x 0.00 0
10 Arabský poloostrov Zeměpis 3558x 0.00 0

 
Pořadí Název souboru Kategorie Staženo Hodnocení Počet hlasů
1 Graffiti - seminární práce Umění 2666x 6.00 1
2 Kubismus Umění 672x 2.00 1
3 Impresionismus - seminárka Umění 7862x 0.00 0
4 Romantismus - seminárka Umění 984x 0.00 0
5 Gogh & Lada Umění 823x 0.00 0
6 Arcimboldo Giuseppe Umění 833x 0.00 0
7 Lada Josef Umění 2058x 0.00 0
8 Expresionismus Umění 589x 0.00 0
9 Impresionismus, Leoš Janáček Umění 1284x 0.00 0
10 Surrealismus Umění 627x 0.00 0

 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt