Jméno:
Heslo:
Biologie

Řadit dle: Název ( )   Datum ( )   Hodnocení ( )   Oblíbenost ( )

Soubory jsou momentálně seřazeny podle: Hodnocení (od nejnižšího po nejvyšší)

(1) 2 3 4 5 »

Hodnocení:  (0)
Autor: salanskym
Update: 25.02.2009
Zařazení: Biologie
Staženo: 1081x
Komentářů: 0
světlušky, slunéčka, majky, vrubouni, roháči, kovaříci, košojedi, červotoči, mandelinky, tesaříci, nosatci
Hodnocení:  (0)
Autor: Misejlka
Update: 03.10.2010
Zařazení: Biologie
Staženo: 1694x
Komentářů: 0
rostilnná a živočišná, chemické složení buňky, struktura buňky, Golgiho komplex, lysozom, vakuola, mitochondrie, plastidy, mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediální filamenta, další skeletární útvary v buňce - "kostřičky", paměťové struktury - jádro, chromozóm, jiné paměťové struktury, Fyziologie - způsoby přenosu, osmotické jevy, Metabolismus buňky, Získávání látek a energie, fotosyntéza, funkce barviv, funkce přenašečů, průběh fotosyntézy - světelná a temnostní fáze, chemosyntéza
Hodnocení:  (0)
Autor: Misejlka
Update: 10.04.2010
Zařazení: Biologie
Staženo: 1482x
Komentářů: 10
Struktura CNS, páteřní mícha, mozek, funkce thalamus a hypothalamus, nervové a hormonální řízení, integrační proces CNS, sledování činnosti CNS, bdění a spánek, obvodové (periferní) nervstvo, mozkomíšní nervy, řízení činnosti kosterního svalstva a vnitřních orgánů, vyšší nervová činnost, nepodmíněný reflex, složitější formy reflexní činnosti, choroby nervstva - duševní poruchy, psychosomatické choroby
Hodnocení:  (0)
Autor: Aneta
Update: 30.01.2011
Zařazení: Biologie
Staženo: 1451x
Komentářů: 0
CÉVNÍ SOUSTAVA - otevřená, uzavřená; srdce; cévy; krevní oběh; zevní projevy srdeční činnosti; řízení činnosti srdce a cév; choroby oběhové soustavy
Hodnocení:  (0)
Autor: Misejlka
Update: 07.12.2010
Zařazení: Biologie
Staženo: 5999x
Komentářů: 0
genetika prokaryotních a eukaryotních buněk, fenotyp, genotyp, gen, segregace, určení pohlaví, genetika organismů, křížení - hybridizace, dědičnost kvantitativních a kvalitativních znaků, vztahy alel, autozomální a gonozomální dědičnost
Hodnocení:  (0)
Autor: salanskym
Update: 26.02.2009
Zařazení: Biologie
Staženo: 848x
Komentářů: 7
Druhoústí, Strunatci
Hodnocení:  (0)
Autor: Adelka
Update: 18.11.2009
Zařazení: Biologie
Staženo: 1338x
Komentářů: 27
dutina nosní, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce, mechanika dýchání, ventilace plic, řízení dýchání, obrané reflexy, nemoci DS, dutina hrudní, metabolismus - látkový metabolismus, metabolismus cukrů, lipidů a bílkovin, energetický metabolismus, řízení metabolismu,
Hodnocení:  (0)
Autor: kitt
Update: 23.03.2011
Zařazení: Biologie
Staženo: 1034x
Komentářů: 0
život a podmínky jeho existence, ekologická valence, areál, abiotické podmínky života, teplo - vliv na rostliny a živočichy, ekologická nika, populace, vlastnosti populací, vztahy mezi populacemi - predace, parazitismus, společenstvo (biocenóza), struktura společenstva, vztahy ve společenstvu, stabilita společenstva, vegetační zóny, tok látek a energie v ekosystému, potravní řetězce, potravní pyramida, přírodní ekosystémy, umělé ekosystémy
Hodnocení:  (0)
Autor: katharina
Update: 18.02.2011
Zařazení: Biologie
Staženo: 958x
Komentářů: 0
vývoj, hormony, složení, působení, tvorba, řízení tvorby, přední lalok hypofýza - adenohypofýza, zadní lalok hypofýzy - neurohypofýza, štítná žláza, příštítná tělíska, slinivka břišní, nadledviny, pohlavní žlázy - gonády, šišinka, brzlík, tkáňové hormony
Hodnocení:  (0)
Autor: BertSvab
Update: 02.03.2011
Zařazení: Biologie
Staženo: 1195x
Komentářů: 0
Mykologie, tvorba stélky + pletiv, rozmnožování, výtrusy, výskyt, význam, hlenky, chytridiomycety, oomycety, houby pravé, lišejníky, práce podložena obrázky
(1) 2 3 4 5 »
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt