Jméno:
Heslo:

Hodnocení:  (2)
Autor: kitt
Update: 09.01.2009
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 1356x
Komentářů: 1
Honoré de Balzac a jeho dílo. Dále rozbor knihy Evženie Grandetová - hlavní postavy, děj, typické prvky autorovy tvorby, znaky realismu v díle, znaky kritického relismu, jazyk, zhodnocení autora prezentace
Hodnocení:  (2)
Autor: VeronikaV
Update: 28.01.2009
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 2095x
Komentářů: 0
Honoré de Balzac a jeho dílo. Dále rozbor knihy Otec Goriot - hlavní myšlenka, děj, znaky směru, jazykový projev, záměr autora, struktura díla
Hodnocení:  (0)
Autor: salanskym
Update: 26.03.2009
Zařazení: Zeměpis
Staženo: 2308x
Komentářů: 15
základní informace, vlajka, znak, mapa, charakteristika, poloha, vodstvo, klima, Minsk - vývoj počasí během roku, flóra, fauna, obyvatelstvo, jazyková situace, náboženství, ekonomika, cestovní ruch, obrázky
Hodnocení:  (1 hlas)
Autor: salanskym
Update: 22.02.2009
Zařazení: Biologie
Staženo: 1630x
Komentářů: 0
vosy, sršni, včely, čmeláci, řád brouci
Hodnocení:  (2)
Autor: salanskym
Update: 15.02.2009
Zařazení: Biologie
Staženo: 863x
Komentářů: 0
řád blechy, řád blanokřídlí, pilatky, plostohřbetky, lumci a lumčíci, žlabatky, mravenci
Hodnocení:  (0)
Autor: Bogdan
Update: 13.01.2012
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 2402x
Komentářů: 28
Giovanni Boccaccio - Dekameron
Hodnocení:  (3)
Autor: kitt
Update: 23.11.2008
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 3682x
Komentářů: 0
Karel Havlíček Borovský a jeho dílo. Dálo rozbor knihy Král Lávra - žánr, hlavní postavy, děj, znaky směru, jazyk, hlavní myšlenka, zhodnocení autorky prezentace
Hodnocení:  (1 hlas)
Autor: kitt
Update: 01.02.2009
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 1844x
Komentářů: 0
Texty z prezentace o knize anglické autorky Charlotte Brotëové Jana Eyrová. Hlavní postavy, struktura díla, děj, jazyk, znaky směru, záměr autorky
Hodnocení:  (0)
Autor: salanskym
Update: 25.02.2009
Zařazení: Biologie
Staženo: 1072x
Komentářů: 0
světlušky, slunéčka, majky, vrubouni, roháči, kovaříci, košojedi, červotoči, mandelinky, tesaříci, nosatci
Hodnocení:  (0)
Autor: Misejlka
Update: 03.10.2010
Zařazení: Biologie
Staženo: 1673x
Komentářů: 0
rostilnná a živočišná, chemické složení buňky, struktura buňky, Golgiho komplex, lysozom, vakuola, mitochondrie, plastidy, mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediální filamenta, další skeletární útvary v buňce - "kostřičky", paměťové struktury - jádro, chromozóm, jiné paměťové struktury, Fyziologie - způsoby přenosu, osmotické jevy, Metabolismus buňky, Získávání látek a energie, fotosyntéza, funkce barviv, funkce přenašečů, průběh fotosyntézy - světelná a temnostní fáze, chemosyntéza
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt