Jméno:
Heslo:

Hodnocení:  (0)
Autor: kitt
Update: 23.03.2011
Zařazení: Biologie
Staženo: 1022x
Komentářů: 0
život a podmínky jeho existence, ekologická valence, areál, abiotické podmínky života, teplo - vliv na rostliny a živočichy, ekologická nika, populace, vlastnosti populací, vztahy mezi populacemi - predace, parazitismus, společenstvo (biocenóza), struktura společenstva, vztahy ve společenstvu, stabilita společenstva, vegetační zóny, tok látek a energie v ekosystému, potravní řetězce, potravní pyramida, přírodní ekosystémy, umělé ekosystémy
Hodnocení:  (0)
Autor: kitt
Update: 15.05.2011
Zařazení: Fyzika
Staženo: 1169x
Komentářů: 0
spektrum elektromagnetického záření, vlastnosti a užití IČ, UV, RTG záření
spektrum emisní a absorpční, spektrum spojité, čarové, pásmové
záření černého tělesa - Wienův zákon, Stefanův - Boltzmannův zákon
radiometrické veličiny, fotometrické veličiny
- zářivý tok, zářivost, intenzita záření, světelný tok, svítivost, osvětlení
Hodnocení:  (0)
Autor: VeronikaV
Update: 24.04.2010
Zařazení: Anglický jazyk
Staženo: 1386x
Komentářů: 0
The English Revolution and Restoration - John Milton, Jonathan Swift, Daniel Defoe, Romantic literature - George Gordon Byron, Walter Scott, Mary Shelley, Jane Austen, Victorian novels - Charlotte Brontë, Emily Brönte, William Makepeace Thackeray, Charles Dickens, Thomas Hardy, Lewis Carrol, Oscar Wilde, Literature of 19th and 20th century - Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle, George Bernard Shaw, Agatha Christie, J.R.R. Tolkien, George Orwell, William Golding, Nick Hornby, Roald Dahl
Hodnocení:  (1 hlas)
Autor: Honzi
Update: 04.12.2008
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 2290x
Komentářů: 0
Text z prezentace o díle Karla Jaromíra Erbena Kytice - hlavní postavy, děj, záměr autora, struktura díla, vlastní zhodnocení autora prezentace
Hodnocení:  (2)
Autor: kitt
Update: 25.02.2010
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 6135x
Komentářů: 21
Čtyři ukázkové eseje, takhle by to mělo vypadat
Hodnocení:  (0)
Autor: kitt
Update: 19.04.2011
Zařazení: Dějepis
Staženo: 1222x
Komentářů: 16
Evropa a svět po druhé světové válce
Situace u nás, v Německu, v Jugoslávii
Hodnocení:  (0)
Autor: Honzi
Update: 08.03.2009
Zařazení: Umění
Staženo: 544x
Komentářů: 0
stručné poznámky, charakteristika, představitelé, německé spolky
Hodnocení:  (5)
Autor: Mates
Update: 10.11.2009
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 3655x
Komentářů: 0
Antoine de Saint Exupery, jeho život a dílo. Dále rozbor knihy Malý princ - postavy, obsah, hlavní myšlenka, znaky směru, motivy, vlastní zhodnocení autora prezentace
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt