Jméno:
Heslo:

(1) 2 3 4 »

Hodnocení:  (0)
Autor: Adelka
Update: 22.02.2009
Zařazení: Chemie
Staženo: 1122x
Komentářů: 0
Informace o 1.A skupině a 2.A skupině, beryllium, hořčík, hoření hořčíkové pásky, sloučeniny hořčíku, hydroxid hořečnatý, vápník
Hodnocení:  (0)
Autor: kitt
Update: 22.11.2010
Zařazení: Chemie
Staženo: 779x
Komentářů: 0
funkce, rozdělení, vlastnosti, vzorce Fischerovy, Tollensovy a Haworthovy, zástupci (glukosa, fruktosa), disacharidy (maltosa, laktosa, sacharosa), polysacharidy (celulosa, škrob, glykogen)
Hodnocení:  (0)
Autor: koris
Update: 19.09.2009
Zařazení: Biologie
Staženo: 1903x
Komentářů: 0
kůže, kostra, svaly, NS, TS, DS, CS, rozmnožování, ekologie, etologie, vejcorodí, ptakořitní, živorodí, vačnatí, placentálové, hmyzožravci, letuchy, letouni, primáti - poloopice, opice - ploskonosí, úzkonosí, lidoopi, chudozubí, luskouni, hlodavci, zajícovci, šelmy, chobotnatci, sirény - ochechule, lichokopytníci, sudokopytníci, nepřežvýkavci, přežvýkavci + příklady
Hodnocení:  (0)
Autor: kitt
Update: 04.05.2011
Zařazení: Anglický jazyk
Staženo: 857x
Komentářů: 0
Poznámky k tématu Science and technology - naskenováno
Hodnocení:  (2)
Autor: kitt
Update: 06.01.2009
Zařazení: Anglický jazyk
Staženo: 1365x
Komentářů: 0
Prezentace v anglickém autorovi z 16. století. Life, Shakespeare plays, Solution, Des'ree - Kissing You (Love Theme from Romeo and Juliet), a poem, King Lear, Language in use, Feedback - discussion, word search. Vhodná prezentace do hodiny angličtiny
Hodnocení:  (2)
Autor: kitt
Update: 01.02.2009
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 872x
Komentářů: 0
Henryk Sienkiewicz, jeho životopis, znaky tvorby a díla v názvech. Dále podrobně rozebrán starořímský román Quo vadis - hlavní postavy, děj, ukázky z díla, hlavní myšlenka autora, struktura díla, analýza jazykového projevu, slovník cizích pojmů, znaky romantismu a realismu v knize, vlastní zhodnocení knihy autorem prezentace
Hodnocení:  (0)
Autor: kitt
Update: 28.02.2009
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 848x
Komentářů: 0
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis - hlavní postavy, děj, hlavní myšlenka, struktura, jazyk, cizí pojmy, znaky směrů
Hodnocení:  (0)
Autor: salanskym
Update: 09.01.2009
Zařazení: Chemie
Staženo: 3891x
Komentářů: 0
silikony - polysiloxany, vlastnosti silikonů, rozdělení silikonů, využití, polyadice, silany, vulkanizace
Hodnocení:  (0)
Autor: salanskym
Update: 23.02.2009
Zařazení: Německý jazyk
Staženo: 902x
Komentářů: 20
Snad všechna silná a nepravidelná slovesa v němčině.
Hodnocení:  (0)
Autor: Majra
Update: 20.10.2009
Zařazení: Český jazyk
Staženo: 978x
Komentářů: 0
Společensko – historická situace v Evropě na konci 19. stol. a poč. 20. stol, období industrializace, industrializace českých zemí, imperialismus a kolonializace, vědecký a technický pokrok, literatura a výtvarné umění
(1) 2 3 4 »
 
Powered by XOOPS 2.5 | 2008 - 2017 | © Kitt